2 440 socialarbetare i nytt upprop

Sedd av 560

Akademikern. Nu skriver 2 440 socialarbetare under uppropet #orosanmälan där de kräver en arbetsmiljö utan sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. ”Vi är en byggsten i det svenska välfärdssamhället och vi kräver en förändring. Vi kräver att de ansvariga i vår bransch tar sitt ansvar”, skriver de.

Senast ändrad 12:24, 7 Dec 2017
Foto: Privat.
Stina Birgegård, boendesekreterare norra Hisingen, Frida Svensson, socialsekreterare, Linda Gustafsson, kurator RFSL och Marion Hellgren, boendestödspedagog socialpsykiatrin, är initiativtagare till uppropet #orosanmälan.

2 440 underskrifter och 278 vittnesmål från 199 socialarbetare. I senaste uppropet som kommit till i kölvattnet av #metoo vittnar socialarbetare om övergrepp, sexuella trakasserier och sexism som manliga kollegor har utsatt dem för på arbetsplatsen.

En av initiativtagarna till uppropet #orosanmälan är Stina Birgegård, boendesekreterare på norra Hisingen i Göteborg. Hon vill få ett stopp på den tystnadskultur som råder i branschen.

– Det här uppropet behövs därför att sexism och övergrepp är strukturella problem som finns överallt i samhället - från hemmet till jobbet. Vi har alla upplevt det i våra yrkesroller på olika sätt, säger hon.

Initiativtagarna startade gruppen #orosanmälan på Facebook den 17 november. Strax därefter började vittnesmålen strömma in från socialarbetare i hela branschen. Bland annat boendestödjare, enhetschefer, skolkuratorer, fältare, handläggare och högskolestudenter vittnar om en utbredd normalisering av sexualisering, objektifiering, stereotypa könsroller, transfobi och homofobi. I vittnesmålen skriver de om erfarenheter av fysiska övergrepp, kränkningar och sexuellt våld.

På bara en vecka fick gruppen 11 000 medlemmar.

– Vi förstod då hur mycket det här uppropet behövdes och blev chockade över de saker som kvinnor berättade om hur flata arbetsplatser är när det gäller att ta tag i män som inte kan bete sig och begår brott, säger Stina Birgegård och fortsätter:

– Vi jobbar i en kvinnodominerad bransch och något som blivit tydligt i vittnesmålen är att arbetsgivare är otroligt måna om att ha kvar männen, ibland till vilket pris som helst, eftersom de är så eftertraktade på arbetsmarknaden. Det resulterar i att kvinnliga medarbetare säger upp sig, blir sjukskrivna eller går till jobbet med ont i magen. Många av de kvinnor som berättat vittnar också om att det är manliga chefer som utsatt dem för övergrepp.

Stina Birgegård och de andra initiativtagarna hoppas att uppropet ska leda till ett ökat intresse bland arbetsgivare att prata om och jobba aktivt med dessa frågor.

– Det ska inte bara vara en fråga som finns med i medarbetarenkäten, utan vi vill att det här tas upp mer frekvent. Vi hoppas att fler chefer får tryck på sig att agera nu, vi har nämligen fått in många berättelser där den som blivit utsatt gjort allt rätt, men där inte cheferna gjort något. Möjligtvis har mannen bett om ursäkt och sedan har det inte hänt något mer.

De vill också se en förändrad attityd på arbetsplatser, att det som ofta avfärdas som skämt ska börja tas på allvar.

– Nu har vi gjort vår del och berättat om hur det ser ut i vår bransch. Nu är det beslutsfattare som behöver ta vid och jobba med förändringsprocesser, säger Stina Birgegård.

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer: 

Kvinnor i svenska kyrkan bryter tystnaden

Fackrörelsen kräver ett stopp på sexismen 

Så hanterar du sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet

up 351