22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättssäkert

REPLIK Det systematiska arbetet för skolkuratorer fyller en viktig funktion för att skapa en skolmiljö där färre elever får problem på sikt. ”Men det kommer vi inte att hinna om vi också ska lätta på trycket hos Bup”, skriver Sofia Hindhammar i en replik.

Sofia Hindhammar lyfter vikten av det systematiska arbetet för skolkuratorn.

Rickard Forsberg, skolkurator i Åre, är i sin krönika kritisk till att skolans psykosociala uppdrag styrs upp. Han oroas över att allt främjande och förebyggande arbete som ska dokumenteras står i vägen för att finnas där för enskilda elever i behov av tröst. Och visst, Skolinspektionen har framfört att det finns skolor som prioriterat ett sådant arbete i så hög utsträckning att det inte har funnits tid för åtgärdande insatser som elever har behov av. Kanske arbetar Rickard på en sådan skola. Samtidigt rapporteras i högre utsträckning att elevhälsopersonal drunknar i åtgärdande arbete och att det saknas rutiner för främjande och förebyggande arbete på organisations- och gruppnivå. Själv har jag nu arbetat på fem skolor och sett hur tio olika rektorer har försökt styra en verksamhet som möter elevers psykosociala behov. Jag noterar att det blir särdeles svårt där det saknas alla de verktyg som Rickard lyfter som NPM-influerade dokumentationsberg. Likabehandlingsplan, årshjul, plan mot kränkande behandling eller krisplan verkar kunna fylla en funktion, även om Rickard är kritisk.

Vi behöver också säkerställa att den psykosociala lärmiljön är så pass tillgänglig och inkluderande att färre behöver få problem.

Det raljeras över verktygen när krönikören uppmanar läsaren att skriva en kränkningsanmälan om det skulle uppfattas som att personalen förminskas i texten. Jag läser det och tänker på när en elev utsattes verbalt så illa att personal inte låtit eleven lämna deras uppsikt utifrån oro att eleven ska utsättas igen. Eftersom rutinerna kring kränkningshantering inte satt sig ännu så tog det ett tag för dem att komma på att vårdnadshavarna behövde kontaktas. Att det kanske behövdes ett möte där elevhälsan fanns med. Att en plan kanske behövdes för att hjälpa eleverna som utsätter att sluta. Allt det som mallen för kränkningsanmälan hade väglett dem i. Rutiner, policy, och dokumentation är nämligen mer rättssäkert än att ”gå på feeling”. Det vägleder personal och fyller igen potentiella fallgropar. Om de används rätt. Naturligtvis behöver det finnas en balans mellan främjande, förebyggande, åtgärdande, organisations- grupp- och individnivå. Det är inget konstigt, det finns ju bestämmelser om att vi ska arbeta så. Ibland hjälper det faktiskt inte i längden att klappa en unge på ryggen och säga att allt kommer bli bra. Vi behöver också systematisera vårt psykosociala kvalitetsarbete så att färre elever behöver komma till det skede där de behöver tröst.

Rickard ber om svar på vem som har sagt att skolkuratorn inte ska ha behandlande samtal. Det är beslutsfattare som har sagt det, genom att kuratorn inte lyder under hälso- och sjukvårdslagen och därmed inte arbetar med vård. Det går såklart att driva frågan om endast socionomer ska få lov att arbeta som skolkurator och därmed möjliggöra att även vår profession lyder under hälso- och sjukvårdslagen, men vi är inte där i dag. Och frågan är vad konsekvenserna skulle bli om vi gjorde det.

Eleven riskerar att få en sämre skolgång om inte vi värnar om deras rätt, utveckling, och känslor på alla nivåer. Inte bara enskilt när allt känns skit. Men det kommer vi naturligtvis inte hinna om vi också ska lätta på trycket hos Bup och börja behandla i skolan.

Skolans uppdrag är oerhört brett. Det psykosociala perspektivet ryms i arbete med delaktighet och inflytande, barnrättsperspektiv, värdegrund, likabehandling, diskriminering, trakasserier och kränkningar, tillgänglig lärmiljö, inkludering, normmedvetet förhållningssätt och så vidare. Om vi inte deltar i ett systematiskt arbete för att säkerställa skolans kvalité inom sådana områden finns risk att det får konsekvenser i praktiken. Eleven riskerar att få en sämre skolgång om inte vi värnar om deras rätt, utveckling, och känslor på alla nivåer. Inte bara enskilt när allt känns skit. Men det kommer vi naturligtvis inte hinna om vi också ska lätta på trycket hos Bup och börja behandla i skolan.

Jag och krönikören är överens om att vi tidigt behöver upptäcka de små problemen innan de blir större. Jag argumenterar för att vi också behöver säkerställa att den psykosociala lärmiljön är så pass tillgänglig och inkluderande att färre behöver få problem. Då får vi automatiskt mer tid till de som behöver vår hjälp individuellt. För sådana elever kommer alltid att finnas. Då ska vi finnas för dem, tillsammans med all annan fantastisk personal som ser dem. Vi är många trygga vuxna som hjälps åt utifrån olika perspektiv och kompetens, så jag behöver inte göra någon kränkningsanmälan kring just den saken.

Sofia Hindhammar
skolkurator på Fiskebäcksskolan i Göteborg

Fler inlägg i debatten om skolkuratorns roll ››
”Om skolan var anpassad efter barns behov hade inte Bup haft så långa köer”
”Behandling inte skolkuratorns uppgift”
”Har skolkuratorerna blivit en del av New public management?”

Sofia Hindhammar

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024