6 oktober, 2022

Relationen till SD känslig fråga för medlemmar

POLITIK Frågan om hur Saco och Akademikerförbundet SSR ska förhålla sig till Sverigedemokraterna väcker reaktioner. Flera medlemmar anser att det varken bör förekomma samtal eller kontakter, trots att partiet är det näst största. "Då klipper jag alla band."

Hur ska Saco och Akademikerförbundet SSR förhålla sig till SD? Frågan väcker känslor hos många medlemmar.

Foto: Simon Rehnström

Efter valframgångarna för SD har frågan om fackförbundens förhållningssätt till partiet väckts. Som Akademikern berättade tidigare i veckan ska Saco lyfta frågan i styrelsen.

Även om Akademikerförbundet SSR har betonat att det inte handlar om samarbete med vare sig Sverigedemokraterna eller något annat parti, har flera läsare reagerat med oro över vad Saco:s styrelse ska komma fram till.

Henrik Carlsen, medlem i Akademikerförbundet SSR, hotar med att gå ur förbundet om man närmar sig SD på något sätt.

– Jag är akademiker och utbildad inom både jämställdhet och jämlikhet, och valde att bli medlem i Saco för att det är ett förbund som står för allas lika värde. Skulle Saco nu komma fram till att SD blivit så rumsrent att man är beredd att närma sig partiet på olika sätt, kommer jag gå ur och klippa alla band till Saco. SD är enligt mig ett hot mot mänskliga rättigheter och ett öppet samhälle.

Har inte facket ett ansvar att bedriva påverkansarbete gentemot alla partier som kan ha påverkan på frågor som är viktiga för medlemmarna?

– Ja, i vanliga fall, men SD är inte vilket parti som helst. Jag vill inte att mitt förbund ska legitimera och bidra till normaliseringen av ett parti med nazistiska rötter. Deras värderingar går stick i stäv med vad Saco står för. Ska man samtala eller bedriva påverkansarbete mot dem får man ändra grundvärderingarna inom förbundet.

En annan läsare som har hört av sig är Benny Tator, även han medlem i Akademikerförbundet SSR. Han menar att Saco borde ha en medlemsundersökning kring hur förbundet ska förhålla sig till Sverigedemokraterna innan något beslut fattas.

– Undersök vad medlemmarna vill! Är det så att majoriteten tycker att det är ok att prata eller bedriva påverkan gentemot SD får jag finna mig i det. Men då lämnar jag förbundet omedelbart, då finns det inget intresse för mig att vara med längre.

TCO har öppnat för att se över sin tidigare strikta policy om att inte samarbeta med SD, något som bland annat Arbetsvärlden rapporterat om. Även LO har nyligen uttalat sig om att de kommer att bedriva påverkansarbete mot SD om de är med och styr landet. Benny Tator tycker att Saco bör ta tydlig ställning mot SD.

– Saco bör ha en policy som tydliggör vad som gäller. Just nu känns det oklart. Jag tycker att det är fegt att säga att man måste kunna prata med alla. Ett samtal leder oftast till något mer, gränser flyttas och så är normaliseringen i gång. Plötsligt börjar de ställa en massa motkrav. Att prata med SD är samma sak som att ge ett parti med nazistiska rötter legitimitet.

Hur tycker du att förbundet bör agera i förhållande till Sverigedemokraterna?

– Jag tycker att man ska ignorera dem. Det finns tre andra partier i regeringen som man kan bedriva påverkansarbete mot för att bevaka medlemmarnas intressen. Men att öppna dörren till SD, om än bara lite på glänt, är att passera en gräns. Då vill i alla fall inte jag vara med längre.

En annan läsare som hört av sig via mejl är Patricia Russo, som tycker att man måste värna om demokratin och samarbeta med alla.

– Håll dina vänner nära men dina fiender ännu närmare. Vi måste agera annorlunda för att få andra resultat.

Hon poängterar vikten av relationer, även om man har olika åsikter.

– Gällande frågan om hur Saco ska förhålla sig till Sverigedemokraterna, eller vem som helst vi inte gillar eller som inte tänker lika som oss, har jag några viktiga påminnelser. Vi lever i en demokrati och måste lära oss att samarbeta. Man kan vara överens om att vara oense.

Läs också >> https://akademikern.se/starka-reaktioner-pa-artikel-om-sacos-installning-till-sd/

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023