3 februari, 2021

Rekordmånga motioner till kongressen: ”Fantastiskt”

Aldrig tidigare har så många motioner – 131 stycken – skickats in inför Akademikerförbundet SSR:s kongress. "Det här tyder på ett stort engagemang, vilket är väldigt glädjande", säger förbundssekreterare Tore Bengtsson.

kongressrekord

Förbundssekreterare Tore Bengtsson och Sara Öström, sammankallande i valberedningen, har tagit emot en rad motioner och nomineringar inför kongressen.

THERESIA VISKA, PRIVAT

Den 31 januari var stoppdatum för att lämna in såväl motioner som nomineringar inför kongressen 2021. Alla medlemmar som vill får tycka till och skicka in – och nu har Akademikerförbundet SSR räknat sig till ett rekord vad gäller motioner: 131 stycken.

Det är ”all time high” i förbundets historia, enligt förbundssekreterare Tore Bengtsson.

– Det är fantastiskt många motioner, fortsätter han.

Över 30 procent ökning

Jämfört med motionerna inför den senaste kongressen, som hölls 2018, är det en ökning med 34 procent.

Varför har rekordmånga motioner kommit in? Det går inte att svara på än, säger Tore Bengtsson. Enligt hans erfarenhet går antalet motioner upp och ner mellan kongressåren.

– Det kan vara någon särskild fråga som engagerar något år, som är uppe på tapeten, och då ökar det möjligtvis antalet motioner. Det har också att göra med hur distrikten i vår organisation väljer att samarbeta med varandra, genom att skriva gemensamma motioner.

Att många möten skett digitalt under pandemin kan ha ökat möjligheten att kommunicera distrikten emellan, spekulerar Tore Bengtsson.

Nu börjar det stora arbetet med att gå igenom samtliga motioner. Senast i slutet av mars ska förbundsstyrelsen ha skickat ett yttrande om motionerna till ombuden.

Skolkuratorer på tapeten

Det stora antalet motioner rör, liksom tidigare år, frågor om avtal, förhandling och arbetsrätt. Många motioner handlar också om bland annat stöd till medlemsrekrytering eller lokala fackföreningar.

Ett annat kluster av motioner handlar om professionsfrågor, och i år har märkbart många motioner om skolkuratorer kommit in, berättar Tore Bengtsson. Några önskar till exempel att förbundet mer kraftfullt ska driva skolkuratorsfrågorna.

– Det handlar exempelvis om hur många elever eller skolor som det är rimligt att ha för en skolkuratorstjänst. Det ser väldigt olika ut i kommunerna. En del kuratorer har en helt hopplös situation, där man kanske ska omfatta en hel skola och 500 elever, säger Tore Bengtsson.

13 nya namn

Även nomineringarna till förbundsstyrelsen har anlänt och räknats. Förbundets medlemmar kan antingen nominera ledamöter som redan sitter, om de står till förfogande, eller nya kandidater. I år kom totalt 13 nomineringar om nya kandidater in. Det är varken mer eller mindre än tidigare kongressår och nu väntar en rad intervjuer innan valberedningen sätter ihop ett förslag till en ny förbundsstyrelse. Sara Öström, sammankallande i valberedningen, berättar om egenskaperna som efterfrågas:

– Vi letar efter någon som har ett fackligt intresse, ett engagemang och som har tid för arbetet, säger Sara Öström och utvecklar:

– Någon som är intresserad, som tycker det är roligt och vill vara med och bidra. Det är grunden. Sedan tittar vi även på profession, geografiskt utgångsläge, kön, etnicitet och facklig bakgrund.

I slutändan är det kongressen som beslutar om förbundsstyrelsen. Målet är att få en så diversifierad förbundsstyrelse som möjligt, men det finns exempelvis inget krav på 50/50 bland kvinnor och män, enligt Sara Öström.

Sedan tidigare är det bestämt att årets kongress, som hålls 7-8 maj, blir mestadels digital på grund av coronapandemin.

Läs mer >> Utmaningar med digital kongress

Klara Stefansson

Läs även

De kämpar för att få fler att engagera sig fackligt

FÖRBUNDET Falu kommun lokalförening får stöttning av...
20 september, 2022

Akademikerförbundet SSR: "Inflationen kan inte styra...

LÖN När inflationen rusar och priserna stiger ...
19 september, 2022

Heike Erkers: ”Vi kommer att kämpa för ett inkludera...

POLITIK De sista rösterna har räknats och maktskif...
15 september, 2022

Krönika: ”Lokalfackligt arbete kan vara otacksamt, m...

KRÖNIKA Även om många inte tror det gör facket oft...
14 september, 2022