17 februari, 2016

Regeringen vill införa årlig lönekartläggning

Regeringen vill att lönekartläggningar ska göras varje år i stället för var tredje. Förslaget är överlämnat till lagrådet som nu ska säga sitt.

4185501-a-bulging-wallet

– Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelandet.

Akademikerns februarinummer fokuserade på de skeva lönerna. Lönegapet mellan män och kvinnor är i genomsnitt 13,2 procent. Så mycket mindre får kvinnor i lön. Det kan också beskrivas som att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57. Under ett arbetsliv gör denna skillnad att kvinnliga akademiker får 2,6 miljoner kronor mindre i plånboken, enligt Saco.

Lönekartläggningar är det verktyg som lyfts fram som ett av de mest verksamma för att jämna ut löneläget mellan könen. Fram till 2009 fanns krav på årlig lönekartläggning, vilket Alliansen ändrade till var tredje år. Enligt dagens reglar ska arbetsgivare var tredje år göra en kartläggning av anställdas löner och anställningsvillkor, med syfte att jämna ut skillnader mellan män och kvinnor. Företag med minst 25 anställda ska även göra en handlingsplan.

Att Socialdemokraterna skulle verka för att ändra tillbaka detta var något som Stefan Löfven talade om redan under valrörelsen 2014 och nu kom alltså förslaget.

Lagrådsremissen som lämnades i fredags säger att lönekartläggning ska göras årligen. Arbetsgivare med 10–24 anställda ska göra skriftliga dokumentationer och arbetsgivare med minst 25 anställda ska även i fortsättningen komma med aktiva åtgärder för att åtgärda eventuella skillnader.

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsåtgärder, och göras enligt ett ”övergripande ramverk”, där risker ska undersökas, orsaker analyseras, åtgärder vidtas och följas upp. Vidare vill regeringen införa ett krav på arbetsgivare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten som syftar till att förhindra trakasserier.

– Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Efter att lagrådet sagt sitt om förslaget bearbetar regeringen det till en proposition, som riksdagen sedan beslutar om. 

Text: Adam Westin

Akademikern

Läs även

Jobbet blir bara bättre med tiden

Forskning Arbetande 60-åringar blir i takt med stiga...
21 september, 2021

Blandade åsikter om nya las

Arbetsrätt Remissinstanserna ger både ris och ros til...
20 september, 2021

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter

Arbetsförmedling Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presen...
14 september, 2021

Forskare: Socialarbetare borde fokusera mer på miljön

Forskning Utbildningar i socialt arbete borde också ...
13 september, 2021