5 december, 2018

Panelen: Vad vill du jobba med?

Volvo, Google och Ikea. Här vill flest nyutexade jobba, enligt en undersökning från Universum. Vi har frågat tre studenter om deras planer.

panelen

Carina Pettersson, Maila Dimle och Andreas Berglund. Foto: Privat

Carina Pettersson, socionomprogrammet, Gävle Högskola

– Jag läser femte terminen på socionomprogrammet på Gävle Högskola och är sjukgymnast i botten. De senaste 20 åren har jag jobbat inom funktionshinderrörelsen både yrkesmässigt och ideellt. Efter examen kommer mitt fokus att vara på familjehem. Där kommer jag att kunna nyttja mina båda kompetenser för att ge ursprungsfamiljer och familjehem bästa förutsättningar att vara barn och ungdomar behjälpliga. I framtiden tänker jag mig något slags chefsroll. En av mina styrkor är att se mina medarbetares förmågor och nyttja andras formella och informella kompetenser.

Maila Dimle, samhällsvetarprogrammet, Mittuniversitetet

– Sedan jag tog examen från samhällsvetarprogrammet på Mittuniversitetet förra året har jag jobbat som arbetsmarknadshandläggare. Nu ska jag precis börja arbeta med ekonomiska frågor på en bank. Det är något helt nytt för mig. I framtiden vill jag gärna jobba med stora frågor som har med samhällsutveckling att göra. Jag vill ägna mig åt omvärldsbevakning, följa utvecklingar och trender. Tillväxtverket eller Kairos future känns som jättespännande arbetsplatser. Jag vill också gärna arbeta som någon form av ledare eller chef.

Andreas Berglund, personalvetarprogrammet, Umeå universitet

– Jag läser termin tre på personalvetarprogrammet i Umeå. Det som är spännande med utbildningen är att den är så bred. Ett långsiktigt mål är att bli chef, men det är ju en resa dit. Att jobba med personalfrågor allmänt tror jag är en bra start för att förvalta mina kunskaper från utbildningen när jag väl kommer ut i arbetslivet. Sedan vill jag rikta in mig mot ledarskap. Jag är intresserad av kompetensutveckling och vill ägna mig åt att ta tillvara på framtida medarbetares alla kompetenser och värderingar.

Text: Karin Persson. 

Karin Persson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Studentorganisationerna: Höj tilläggsbidraget i stud...

DEBATT Sveriges två största studentorganisationer...
6 september, 2022

Karriärvecka förbereder studenter för framtiden

KARRIÄR Nu bjuder förbundet åter in till digitala ...
29 mars, 2022

”Facket bör ta större ansvar i klimatfrågan”

Student Sacos studentråd vill ha ett tydligare grö...
5 november, 2021

Akademiker missgynnas av pensionssystemet

PENSIONSFRÅGOR Lång utbildning och sen start på yrkeslive...
29 oktober, 2021