28 oktober, 2015

Ökningen av ekonomiskt bistånd avstannar

De senaste åren har andelen personer i Sverige som får långvarigt ekonomiskt bistånd blivit fler. Men nu har ökningen planat ut. De regionala skillnaderna är emellertid stora, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser.

4185501-a-bulging-wallet

De öppna jämförelserna över ekonomiskt bistånd 2015 visar på flera positiva resultat. Väntetiderna för nybesök på socialkontoren är fortsatt korta och andelen kommuner som gör individuella uppföljningar av bidragstagare har ökat. Andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd har också minskat något.

Det är femte året i rad som de öppna jämförelserna för ekonomiskt bistånd görs. Mellan 2010 och 2014 har andelen som fått långvarigt ekonomiskt bistånd, tio till tolv månader om året, ökat stadigt. Men nu tycks ökningen ha avstannat, visar årets resultat.

– Vi vet inte riktigt vad det beror på utan måste analysera det mer och följa utvecklingen över tid. Det är positivt att ökningen avstannat även om skillnaderna är små, säger Malin Hultman som är utredare på Socialstyrelsen.

De regionala skillnaderna är fortsatt stora. Östergötland har den högsta siffran, där 44 procent av biståndstagarna fick ett långvarigt bistånd. Det kan jämföras med Gotland, där bara 20 procent av de som fick bistånd fick det så länge som under tio till tolv månader. Generellt är behovet av ekonomiskt bistånd störst i stora kommuner och storstäder.

– Alla kommuner har ju väldigt olika förutsättningar. Kommunens storlek, hur arbetsmarknaden ser ut och vad befolkningen har för utbildningsnivå är bakgrundsfaktorer som spelar in. Det är svårt att säga hur mycket varje kommun kan påverka genom sitt arbete, säger Malin Hultman.

Hon framhåller ändå att det är positivt att det skett en generell förbättring i kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd. Att man arbetar mer med systematiska uppföljningar för individen är betydande.

– Men det är också viktigt att analysera de resultaten på gruppnivå så att man får reda på vilka insatser som leder till ett bra utfall för den enskilde.

Socialstyrelsen presenterar de öppna jämförelserna över ekonomiskt bistånd i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Jämförelserna innehåller enkätsvar och data från landets alla kommuner. I år var svarsfrekvensen 96 procent. Uppgifterna som nu presenteras rör 2014.

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022


Läs även

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022