4 september, 2015

Ohälsosam jobbstress granskas

Friska arbetsplatser förebygger stress. Det är budskapet i en EU-kampanj som rullas ut i 30 länder i dagarna. 2 000 svenska arbetsplatser ska inspekteras för att kontrollera hur de hanterar ohälsosam stress.

230616-tons-of-paperwork-working-late-concept

Sedan två år tillbaka är stress och psykiska påfrestningar den vanligaste formen av besvär på svenska arbetsplatser. Det visar den senaste rapporten från Arbetsmiljöverket där 16 000 svenskar tillfrågats om sina arbetsorsakade besvär.

– Utvecklingen är förstås oroande. Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket. 

Psykosociala besvär är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor i Sverige. Och problemet märks också på EU-nivå. Uppåt 50-60 procent av all frånvaro från arbetet tros kunna kopplas till just arbetsrelaterad stress, något som informationskampanjen som lanseras i dagarna tar fasta på.

Balans mellan krav och resurser

I dagarna skickar Arbetsmiljöverket ut information om arbetsrelaterad stress till 24 000 svenska arbetsgivare. Brevet innehåller information om hur man som arbetsgivare kan lära sig mer om hur man kan arbeta förebyggande med sådana frågor.  Det kan handla om allt ifrån höga krav, för många ärenden och bristande resurser till dåligt stöd från chefer och kollegor eller krånglande IT-system.

I mitten av oktober genomförs också omkring 2 000 arbetsplatsinspektioner med fokus på hur arbetsgivaren förebygger denna typ av problem. Främst handlar det om att se att det finns en balans mellan krav och resurser, säger Britt-Marie Henriksson.

– Förra året var det sex av tio som inte uppfyllde kraven. Arbetsgivarna behöver bryta ner och identifiera vilka typer av riskkällor som leder till stress just på deras arbetsplats och vad man ska vidta för åtgärder. Men man får inte glömma att följa upp effekterna av dessa åtgärder så att man inte hela tiden börjar om på nytt, säger Britt-Marie Henriksson.

Särskild tillsyn

I årets granskning inspekteras ett antal nya branscher, däribland juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen samt öppenvården. I fjol inspekterades bland andra hotell-, restaurang- och transportbranschen samt förskolor.

Resultaten av årets inspektioner kommer att presenteras den 23 oktober vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm. Höstens inspektioner är dock inte de enda som görs. I april inledde Arbetsmiljöverket en särskild granskning av utvalda socialkontor. Insatsen kommer så småningom att följas upp av en nationell tillsyn.

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023