12 oktober, 2018

Offentliganställda chefer mår sämst

Chefer känner oftare ett psykiskt obehag av att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare. Vanligast är det att offentliganställda chefer mår dåligt, visar en ny undersökning.

getty

Sedan 2016 har allt fler chefer känt ett psykiskt obehag av att gå till jobbet. 26 procent av de kvinnliga cheferna och 27 procent av de manliga svarade i år att de några gånger i månaden eller flera gånger i veckan känt psykiskt obehag. För två år sedan låg den siffran på 14 respektive drygt 18 procent. 

För medarbetare utan chefsansvar har däremot kurvan varit relativt stabil sedan 2016.

Det här visar rapporten Jobbhälsoindex som varje år görs av undersökningsföretaget Svenskt kvalitetsindex. Resultatet bygger på webbenkäter och telefonintervjuer med 10 000 personer, varav 1 759 är chefer mellan 20-65 år som jobbar minst halvtid. De har svarat på ett 70-tal frågor om bland annat arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro och motivation.

Resultatet visar att: 

  • Chefer i offentlig sektor har det tuffast. 33 procent av dem – jämfört med 24 procent av de privatanställda – anser att de några gånger i månaden eller flera gånger i veckan känner psykiskt obehag. 
  • 20 procent av de offentliganställda cheferna är inte nöjda med sitt jobb vid en övergripande bedömning. För chefer i privat sektor ligger siffran på 11 procent.
  • 21 procent av cheferna i offentlig sektor är inte nöjda med hur deras åsikter respekteras och tas tillvara. För privatanställda chefer är siffran 13 procent. Bland chefer yngre än 30 år anser 41 procent att deras åsikter respekteras och tas tillvara på ett bra sätt. Hos de som är 55 år eller äldre ligger siffran på 73 procent.
  • 81 procent av chefer i alla sektorer som är 55 år och äldre ser sitt arbete som meningsfullt jämfört med de som är 30 år och yngre, där siffran är 45 procent.

Hanna Broberg är chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Hon känner igen rapportens resultat från det hon hör från medlemmar.

– Rapporten är en dyster läsning, och det är tydligt att det finns en skillnad mellan chefer i privat och offentlig sektor. Det här är frågor som arbetsgivarna måste ta på allvar, i förlängningen handlar det om i vilken mån offentlig sektor vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Hanna Broberg.

I somras lämnade regeringens utredning Tillitsdelegationen sitt slutbetänkande där de menade att tilliten till professionen måste öka.  Enligt Hanna Broberg kan de utmaningar som lyfts fram i utredningen vara en förklaring till varför cheferna svarade som de gjorde i undersökningen – de har haft för dåligt handlingsutrymme under för lång tid.

– Kulturen och förutsättningar bland chefer måste förändras. Det handlar dels om hur många medarbetare och vilket mandat man har, men även om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut, säger hon.

Text: Stina Loman.

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Forskare: Fler arbetsgivare bör erbjuda vaccination ...

PANDEMIN Det är en av slutsatserna i en ny studie s...
4 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Arbetsförmedlingens generaldirektör till Migrationsv...

POLITIK Maria Mindhammar lämnar Arbetsförmedlingen...
30 augusti, 2023