3 maj, 2018

Nytt samarbete med Polisförbundet

Nu ska fler goda exempel spridas på hur socialtjänst och polis jobbar tillsammans. Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet har inlett ett samarbete för att lyfta det brottsförebyggande arbetet.

dsc_0242

Lena Nitz och Heike Erkers. Foto: stina Loman

Hur kan en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst och andra aktörer förebygga brott på ett tidigt stadium? Det ska Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet kartlägga genom ett nytt samarbete. De ska också sprida goda exempel på hur professionerna kan arbeta brottsförebyggande tillsammans.

Akademikerförbundet SSR:s och Polisförbundets samarbete inleddes i slutet av april med ett besök på Framtid Stockholm i Järva. Det är en enhet inom socialförvaltningen i Stockholm stad som riktar sig till ungdomar upp till 20 år och deras föräldrar. Här jobbar 15 socialsekreterare och delar av verksamheten drivs i nära samarbete med polis.

– Samverkan med polis är en av våra viktigaste delar. Polisen är med vid upptäcksskedet när någon är på väg in i ett missbruk eller kriminalitet. Vår samverkan gör att vi snabbt kan sätta in rätt insatser och därmed minska vårdkedjan, säger Mikael Jeppson, enhetschef på Framtid Stockholm.

På enheten arbetas det med flera olika öppenvårdsinsatser för barn och unga. Det handlar bland annat om föräldrastöd, uppsökande arbete, alkohol- och drogfrågor och med insatser för unga som riskerar att rekryteras till kriminalitet.  

Ett exempel har varit arbetet med familjebehandlingsmetoden BSFT, Brief Strategic Family Therapy. Det är en metod som blivit framgångsrik i USA och som nyligen implementerats på Framtid Stockholm Järva där socialtjänst arbetar för att tidigt ge behövande familjer extra stöd.

– I arbetet med att upptäcka unga i utsatthet är samverkan mellan socialtjänst och polis mycket viktig, säger Mikael Jepsson.

BSFT består av 12-16 samtal under lika många veckor. Under samtalen är ungdomen på plats med hela familjen och samtalen leds av terapeuter. Syftet är att familjen ska stärkas och hantera framtida kriser bättre.

Alla samtal videofilmas och efteråt sitter ett gäng terapeuter, varav några är socionomer, och utvärderar och planerar inför kommande samtal. Framtid Stockholm och Maria ungdom är de enda i Europa som använder sig av metoden.

I Järvaområdet bor 89 000 personer varav 44 procent är under 25 år. Polisen Therese Skoglund Shekarabi arbetar i området.

– Många ungdomar begår grova brott och den politiska lösningen är hårdare straff. Men ungdomarna skiter i om de får tio år eller livstid, de tror ändå inte att de ska överleva sin 25-årsdag, säger hon.

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR:s ordförande, menar att politikerna måste sluta hitta kortsiktiga lösningar som hårdare straff för att få ner kriminalitet och missbruk. I stället bör de fokusera mer på förebyggande socialt arbete och våldsförebyggande arbete.

– Politiken borde lyssna in professionerna mer, för det är professionerna som har örat mot rälsen och vet precis vad som behöver göras och utvecklas. Därför är jag väldigt glad över att Akademikerförbundet SSR har inlett ett samarbete med Polisförbundet där vi lyfter det förebyggande arbetet, säger hon.

Förutom besöket på Framtid Stockholm i Järva kommer Heike Erkers och Polisförbundets ordförande Lena Nitz göra besök vid Fryshusets verksamheter i Husby och Rosengård i Malmö samt besöka kommunens verksamhet i Rosengård. Under Järvaveckan i juni håller också förbunden ett gemensamt seminarium om det brottsförebyggande arbetet och hur det kan bli bättre.

– Syftet med samarbetet är att lyfta våra medlemmars kompetens och skicklighet och deras förutsättningar att göra ett riktigt framgångsrikt jobb, säger Polisförbundets Lena Nitz.

Text: Stina Loman, Akademikern.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Rädda Barnen: Fokus på straff på bekostnad av barns ...

DEBATT "Vi ser en politisk vilja att förskju...
12 februari, 2024

Arbetsmiljön granskas på Sis-hem och andra boenden

ARBETSMILJÖ Nu inleder Arbetsmiljöverket riksomfattand...
6 februari, 2024

Besked från regeringen: Sis läggs ner – ska göras om...

SIS ”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska...
5 februari, 2024

Kritik mot att socialkonsulenter tas bort på Arbetsf...

ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen planerar att plocka bor...
5 februari, 2024