2 juni, 2016

Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker

Akademikerförbundet SSR välkomnar de nya snabbspår för nyanlända socionomer och samhällsvetare som presenteras idag. – Vi kommer att jobba aktivt för att snabbspåren ska fungera och tar gärna ett ansvar för att bidra till en bättre etablering på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar de nya snabbspår för nyanlända socionomer och samhällsvetare som presenteras idag.

– Vi kommer att jobba aktivt för att snabbspåren ska fungera och tar gärna ett ansvar för att bidra till en bättre etablering på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Syftet med snabbspåren är att öka möjligheten för nyanlända akademiker att få arbete inom det område de är utbildade för. Snabbspåret ska ta totalt ett år och omfattar kompletteringsutbildning, studier i yrkessvenska och praktik på en relevant arbetsplats.

Akademikerförbundet SSR har varit drivande bakom snabbspåren och står bakom båda, inom ramen för Saco-S när det gäller snabbspåret för samhällsvetare.

– Sverige har ett akut behov av att bli bättre på att ta vara på den kompetens och de kunskaper som finns bland de nyanlända. Vi ser det som ett viktigt uppdrag för oss som fackförbund att vara med och bidra till en snabbare och bättre etablering på arbetsmarknaden. Att nyanlända akademiker får jobb i paritet med sin utbildning är centralt på en väl fungerande arbetsmarknad, säger Heike Erkers.

Ungefär var fjärde akademiker inom etableringsuppdraget är samhällsvetare eller har examen inom socialt arbete. Det är den största gruppen bland nyanlända akademiker, men samtidigt är det idag den grupp som i minst utsträckning har jobb som motsvarar deras utbildning.

– Vi ser redan en generell akademikerbrist och den kommer att öka. Det är särskilt tydligt när det gäller socialt arbete, där bristen ökar mest. Förbundet har arbetat med de här frågorna under flera år och har bland annat lagt förslag om valideringsår för personer med utländsk akademisk utbildning. Vi ser snabbspåren som början på ett mer systematiskt arbete för en bättre etablering för utlandsutbildade akademiker, säger Akademikerförbundet SSR:s samhällspolitiska chef Ursula Berge.

Överenskommelsen om snabbspår tecknas mellan fack och arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Det innebär också olika åtaganden för parterna.

- Vi kommer att sätta hela vår organisation på fötter för att få detta på plats. Vi ska bidra till att hitta och utbilda handledare och även hjälpa till med matchningen mot praktikplatser, som förhoppningsvis också leder till jobb. Det blir i så fall en stor vinst både för samhället och de enskilda individerna, säger Heike Erkers.

Läs mer här om snabbspår för socionomer och samhällsvetare

Akademikerförbundet SSR

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023