18 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Det är drygt ett halvår sedan fack och arbetsgivare i Svenska kyrkan tecknade avtal senast. Nu ska parterna börja förhandla igen. Akademikerförbundet SSR:s ombud Josefine Johansson hoppas det går lättare den här gången.

Josefine Johansson är ombudsman på Akademikerförbundet SSR och förhandlar för förbundets medlemmar i Svenska kyrkan.

Foto: Annika Clemens / Linus Meyer

I maj 2022, efter månader av förhandlingar, medling och strejkvarsel, godtog parterna i Svenska kyrkan medlarnas slutbud. Konflikten handlade främst om omställningsavtalet för den svenska arbetsmarknaden.

– Vi hade olika bild av vad som skulle krävas för att medarbetare i Svenska kyrkan skulle få samma typ av omställningsavtal som resten av arbetsmarknaden, säger Josefine Johansson.

På tisdag nästa vecka inleds nya förhandlingar mellan parterna.

– Vi hade ett bra möte i går när vi lämnade våra yrkanden. Vi är ense om flera saker, som att man ska följa industrins märke, säger Josefine Johansson som tillsammans med Akavias ombud företräder totalt elva Saco-förbund och ett TCO-förbund vid förhandlingarna.

Facken har yrkat på 4,4 procent löneökningar och vill ha ett ettårigt avtal. Det ligger i linje med industrifackens bud i avtalsrörelsen som lades fram i höstas.

Josefine Johansson är inte orolig för att kravet ska leda till en lönespiral som spär på inflationen.

– Jag skulle säga att även om vi får 4,4 procent löneökning så ligger det långt efter vad inflationen legat på de senaste månaderna. Jag tänker att facken inom industrin har lagt ett ansvarsfullt bud.

Facken ställer också krav på att Svenska kyrkan åtgärdar uppmärksammade brister i arbetsmiljön. Det gäller främst den psykosociala arbetsmiljön på grund av stress och otydligt ledarskap, förklarar Josefine Johansson.

Jag skulle säga att även om vi får 4,4 procent löneökning så ligger det långt efter vad inflationen legat på de senaste månaderna.

Josefine Johansson

Förbunden vill också höja anställdas bilersättning, se till så att alla anställda erbjuds företagshälsovård och får möjlighet till tjänstledighet för att testa arbete hos andra arbetsgivare.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, lyfter i sina yrkanden fram den svåra ekonomiska utmaningar som kyrkan står inför.

”Vi måste hitta lösningar för att överbrygga de ekonomiska utmaningarna, så att de inte går ut över den viktiga verksamheten”, säger förhandlingschef Cecilia Herm, i ett pressmeddelande från Skao.

Arbetsgivarna vill också ha enklare och mer enhetliga kollektivavtal. De vill även förenkla löneprocessen, arbetstidsreglerna och införa anställningsformer för praktik.

Det nuvarande avtalet för Svenska kyrkan gäller till den 31 mars 2023. Förhandlingarna om ett nytt avtal berör omkring 700 medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Såväl präster som diakoner, församlingspedagoger, HR-personal och handläggare berörs.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Ny rapport: Förebyggande arbete nödvändigt mot LVU-k...

LVU-KAMPANJEN Desinformationskampanjen mot svensk social...
28 april, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023