3 november, 2015

Nu granskas Arbetsmiljöverkets inspektioner

Riksrevisionen har påbörjat en granskning av de statliga arbetsmiljöinsatserna. Både Arbetsmiljöverkets inspektioner och regeringens satsningar sätts under lupp.

174147-close-up-of-a-student-using-the-marker-pen

Foto: Mostphotos

– Det är främst mot bakgrund av de senaste årens ökning av anmälda arbetsrelaterade sjukdomar och den ökade upplevda ohälsan bland arbetstagare som vi gör den här granskningen, säger Christian Jonsson, revisionsledare Riksrevisionen.

Det är framförallt inom kvinnodominerade områden som antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar har ökat, och stress och psykiska påfrestningar är i dag de vanligaste arbetsrelaterade besvären. Dödsfall i arbetet och allvarliga arbetsrelaterade olyckor har däremot minskat.     

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har uppdraget att inspektera hur väl verksamheter i offentlig och privat sektor klarar av arbetsmiljöarbetet. Nu ska deras inspektionsverksamhet alltså i sin tur undersökas. Riksrevisionen kommer att granska inspektionsverksamheten i en vid mening, bland annat ska de titta på hur inspektionerna genomförs och hur man arbetar med spridning av information.

Även regeringens styrning och uppföljning inom området kommer att sättas under lupp. Dess bidrag inom området är bland annat att finansiera arbetsmiljöforskning och ge bidrag till regional skyddsombudsverksamhet.

– Givetvis är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men staten spelar också en viktig roll och därför är det viktigt att de statliga arbetsmiljöinsatserna är effektiva och anpassade till dagens arbetsmarknad, säger Christian Jonsson. 

Text: Sally Henriksson

Akademikern

Senaste nytt

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022


Läs även

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022