29 juni, 2020

Minskade kostnader – men fortsatt kritik mot ny modell i Kungsbacka

Sedan Trelleborgsmodellen infördes i Kungsbacka har kostnaderna minskat. Men kommunen har också fått mycket kritik, både från IVO och från facket. ”Utsatta människors rättigheter beaktas inte”

ivo-puff2

Inger Grahn, vice ordförande i den lokala klubben för Akademikerförbundet SSR, ser allvarligt på den kritik som IVO har riktat mot Kungsbacka.

För två år sedan sade majoriteten av socialsekreterarna i Kungsbacka upp sig i protest mot den nya modell som skulle införas. Då kallades den Trelleborgsmodellen och innebar att socialsekreterarna som var anställda på individ- och familjeomsorgen fick söka jobb på arbetsmarknadsenheten. En del av planen var också att digitalisera ansökningarna om ekonomiskt bistånd och att införa en digital handläggare.

Två år senare har nya medarbetare anställts, handläggningstiderna kortats och kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Socialsekreterare kallas myndighetshandläggare och har till viss del bytts ut till arbetsmarknadssekreterare som matchar personer utan jobb med arbetsplatser och praktikplatser.

Och namnet Trelleborgsmodellen har bytts ut till Kungsbacka unika arbetsmarknadsprocess. I stället för att fokusera på vård och omsorg läggs nu fokus på att människor ska bli självförsörjande.
– Vi har skiftat från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv, säger Cynthia Runefjärd, chef på förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad.

– Det bästa är att alla fokuserar på arbete först, det är där vi lägger all vår kraft. Vi tror att människor har en vilja och förmåga.

Men kommunen har också fått omfattande kritik från IVO för brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Bristerna som IVO pekade på efter en tillsyn i början av året handlade bland annat om avsaknad av individuella bedömningar, avsaknad av uppgifter om våld och om barnperspektivet, bristande dokumentation och begränsningar i den digitala ansökningsprocessen.

– Vi fick jättemassiv kritik från IVO. Man bör återgå till de individuella prövningar som lagen föreskriver, säger Inger Grahn, tidigare ordförande och nu vice ordförande i den lokala klubben för Akademikerförbundet SSR.

Hon befarar att individer hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till.

Enligt Cynthia Runefjärd är en del av IVO:s kritik baserad på ärenden som hanterades innan Trelleborgsmodellen infördes. Annat har de sett över och förbättrats, som exempelvis den bristande dokumentationen.

– Men vi utmanar IVO också i vissa delar när det gäller arbetsmarknadsperspektivet.

Som facklig företrädare tycker Inger Grahn också att det är bra med fokus på att människor ska jobba och försörja sig själva.

– Det är rätt. Men det gjorde våra socionomer tidigare också. Kungsbacka var en av de bästa kommunerna i landet på att få unga i arbete och hade låga kostnader för försörjningsstöd. Det var en synnerlige kompetent grupp.

Den som söker ekonomiskt bistånd i Kungsbacka gör det digitalt. Men där finns hjälp och stöd för den som behöver det, försäkrar Cynthia Runefjärd. Men än är den digitala handläggaren inte på plats, på grund av bekymmer dels med teknik och dels med upphandling. Men Cynthia Runefjärd hoppas att den ska vara på plats inom ett halvår.

– Vi vill använda mänsklig arbetskraft där den gör skillnad och den gör inte skillnad i pappershantering.

Det kan också innebära besparingar för kommunen om den digitala handläggaren kan gör det arbete anställda gör i dag.

– Det är inte den huvudsakliga anledningen till att vi inför det, men jag håller inte för uteslutet att det kan bli så.

Vintern 2017-2018 slutade 12 av 16 socialsekreterare i Kungsbacka. Flera var oroliga för att individer skulle fara illa av det nya arbetssättet. Cynthia Runefjärd berättar att det var en tuff period då flera konsulter togs in för att täcka upp.

– Det blev ganska kostsamt, men efter ett år hade vi ändå arbetat in det underskott vi tog över, trots att vi hade haft många konsulter inne.

Hon tycker också att det var bra att de som inte trodde på den nya modellen slutade. Nu har de kunnat rekrytera medarbetare som tror på kommunens nya arbetssätt.

Hon är övertygad om att det som nu kallas Kungsbacka unika arbetslivsprocess är en framgångssaga.

– Ja, det går inte att säga något annat än att det har varit lyckosamt. Mellan 2018 och 2019 sjönk kostnaden för ekonomiskt bistånd med 3,5 miljoner kronor, en minskning med 10-12 procent.

Men Inger Grahn håller inte med. Hon påpekar exempelvis att antalet vräkningar hör ökat under samma period.

– Att det har det blivit tuffare ser vi i alla fall där. Jag möter de människor som har haft kontakt med försörjningsstöd och de berättar ganska sorgliga berättelser. Exempelvis om unga med neuropsykologiska funktionshinder som inte får hjälp, säger hon.

– Om det handlar om att spara pengar till kommunen kanske det är bra. Men vi ser nu att utsatta människors rättigheter inte beaktas.

Kungsbacka kommun svarade på IVO:s kritik i april och något slutligt svar från IVO har inte kommit än. En bedömning av ärendet pågår.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024