24 oktober, 2022

Mentorskap ska hjälpa nyanlända att komma i arbete

ARBETSMARKNAD Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. Men som ny i Sverige är kontakter ofta en bristvara. Nema Problema arbetar för att stärka integrationen på arbetsmarknaden och får just nu draghjälp av medlemmar från Akademikerförbundet SSR.

Den ideella organisationen Nema Problema jobbar för att stärka integrationen i samhället. Foto: Getty

Den ideella organisationen Nema Problema grundades 2016 som ett resultat av flyktingvågen som då svepte över Sverige. Syftet är att skapa möten mellan människor av olika bakgrund genom mentorprogram – och därigenom verka för en bättre integration, berättar Ante Nordqvist, vice verksamhetschef på Nema Problema.

– Arbetslösheten bland utrikesfödda är väsentligt högre än bland människor födda i Sverige. Det kan bero på sämre nätverk, bristande språkkunskaper, diskriminering eller att man inte vet hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Det här vill vi göra något åt. I vårt mentorprogram matchar vi ihop personer som är nya i Sverige med etablerade mentorer som har liknande utbildning och yrkeserfarenhet. Det öppnar upp nya vägar in på arbetsmarknaden samtidigt som det leder till möten mellan människor.

Ante Nordqvist, vice verksamhetschef på Nema Problema.

Ante Nordqvist

I ett nytt samarbete med Akademikerförbundet SSR och Kompetensföretagen ska cirka tjugo nyanlända samhällsvetare som deltar i projektet matchas med en mentor med liknande yrkes- och arbetsbakgrund. Flera av mentorerna kommer från organisationerna.

– De nyanlända projektdeltagarna kommer att ha en akademisk bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området. I programmet kommer exempelvis ekonomer, jurister, socionomer, samhällsvetare och personalvetare matchas med mentorer med liknande erfarenhet. Att ha tillgång till detta fantastiska nätverk av personer är en ynnest, och jag tror och hoppas att de kommer att kunna bidra till att våra adepter kommer in på arbetsmarknaden. Blir projektet lyckat hoppas vi på en större satsning i framtiden.

Under åtta månader träffas mentorparet minst en gång i månaden och delar erfarenheter, kunskap och kontakter. Huvudfokuset i programmet är att hitta jobb eller utbildning, men Ante Nordqvist menar att det ömsesidiga utbytet är stort.

– Som mentor är det ett tillfälle att använda sin kunskap och kompetens på ett meningsfullt sätt, och få chansen att möta människor från andra länder och kulturer. Beroende på vad den arbetssökande behöver kan det handla om att hjälpa till med cv och personligt brev, bolla kring val av utbildning eller ge vägledning i hur arbetsmarknaden fungerar. Vi arrangerar dessutom nätverksträffar och kompetenshöjande aktiviteter.

Mentorprogram har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa nya i ett land till relevant sysselsättning, berättar Ante Nordqvist.

– Ungefär 30 procent av de adepter som deltagit i programmet har fått jobb under programtiden, och hela 95 procent anger att deras mentor hjälpt dem att komma in på eller ta steg mot arbetsmarknaden. Kollar man både inom Sverige och internationellt är mentorprogram en kostnadseffektiv åtgärd för att hjälpa utrikesfödda till arbete. Vi tror starkt på den här metoden, och vill även skicka med en positiv känsla av att alla kan bidra med just sina erfarenheter och kompetens.

Ante Nordqvist menar att integration ofta utmålas som något komplicerat och svårt, men att det inte alls behöver vara så.

– Det finns absolut utmaningar, men vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att en god integration också kan vara enkelt, roligt och lärorikt. Det är ett engagemang som ger så mycket tillbaka – i de allra flesta fall är det lärorikt och utvecklande för båda parter.

Therese Johansson

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023