20 februari, 2023

Tjänar mellan 50 000 och 60 000 kronor i månaden

KONSULTER Konsultjobbet ställer höga krav, men är välbetalt. ”Socionomlönerna är skamligt låga", säger Jacqueline Dovblom.

Jacqueline Dovblom, socionomkonsult sedan sju år tillbaka.

Jacqueline Dovblom, socionomkonsult sedan sju år tillbaka.

Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är spännande och otroligt roligt att få bekanta sig med olika platser i landet, säger kalmarbon Jacqueline Dovblom som arbetat som socionomkonsult de senaste sju åren.

Hon får möta nya arbetsplatser hela tiden, lära känna massor av kunniga och engagerade kollegor och samlar på sig enormt mycket erfarenhet. Men bland det bästa med konsultjobbet är lönen, menar hon.

– Man tjänar mellan 50 000 och 60 000 kronor i månaden i bruttolön.

Jacqueline Dovblom har tidigare varit fast anställd socialsekreterare på bland annat Kalmar kommun. Men hon längtar inte tillbaka. Det var inte alls lika fritt och omväxlande.

Just nu har hon ett konsultuppdrag som barnsekreterare – socialsekreterare för barn som placerats i familjehem – i Uppsala kommun. Hon började i oktober och ska vara kvar till sista augusti. Det är ett långt konsultuppdrag. De brukar vara tre till fyra månader långa initialt, men kan förlängas efterhand. Hon är öppen för att ta uppdrag över hela landet, bara det finns bra kommunikationer så att hon kan komma hem till Kalmar på helgerna.

– Jag har haft uppdrag i Kiruna. Det var väldigt smidigt med flyget. Det tog tre timmar att ta sig mellan Kalmar och Kiruna. Det var helt okej.

"De flesta är nog faktiskt rätt glada när det kommer konsulter som kan avlasta i arbetet."

Jacqueline Dovblom

Hon har aldrig upplevt några svårigheter att komma in i arbetsplatsgemenskapen.

– De flesta är nog faktiskt rätt glada när det kommer konsulter som kan avlasta i arbetet som måste göras, säger hon.

Konsulter plockas som regel in när arbetsgivare har svårt att rekrytera personal eller vid tillfälliga arbetstoppar.

– Ofta är det mycket att göra dit jag kommer.

Då är det en fördel att som konsult inte behöva lägga massa tid och energi på personalmöten om arbetsplatsen, utan kunna koncentrera sig helt på arbetsuppgifterna, tycker hon.

– Jag vet ju att jag inte ska vara kvar hur länge som helt.

Jacqueline Dovblom är uppdragsanställd konsult. Hon tar uppdrag från flera olika konsultbolag.

– Det beror på tajming vem som har ett uppdrag när jag kan.

"Du får ingen introduktion på arbetsplatsen. Du förväntas börja jobba från dag ett. Du har krav på dig att prestera. Ibland kommer hemlängtan."

Vissa större bolag hyr ut konsulter inom flera yrken. Det kan vara både läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och psykologer. Uppdraget i Uppsala fick hon genom konsultbolaget Care on. De är inriktade mot socionomkonsulter. Det känns tryggare om konsultchefen har egen erfarenhet som socialsekreterare, tycker hon. Speciellt om hon skulle behöva stöd från dem. Hon tycker också att det är viktigt att konsultbolaget har ett kollektivavtal och sätter av pengar till semesterersättning och tjänstepension.

Jacqueline Dovblom känner ingen skuld för att kommuner som anlitar konsulter drar på sig höga merkostnader.

– Jag tänker så här, om en kommun har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens eller har svårt att få dem att stanna kvar, då tycker jag att kommunen tar ansvar för sina medarbetare genom att ta in konsulter. Det är bra både för de fast anställda och för klienterna.

Hon förstår att folk kan ha åsikter om att socionomkonsulter ofta tjänar mer än de fast anställda socionomerna, men tycker inte att lönen är orimlig. Konsulter har inte samma trygghet som fast anställda och vet aldrig om det finns ett fler uppdrag när det nuvarande är slut.

– Det står alla fritt att göra sina val kring sin arbetssituation. Det har sina sidor att vara konsult också. Du får ingen introduktion på arbetsplatsen. Du förväntas börja jobba från dag ett. Du har krav på dig att prestera. Ibland kommer hemlängtan. Att arbeta på annan ort är inte alltid så roligt. Jag vet inte om jag tycker att det är orättvist. Sedan kan jag tycka att socionomlönerna är skamligt låga över lag, säger hon.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023