24 februari, 2015

LVU prövas i Högsta förvaltningsdomstolen

Kan en förvaltningsdomstol besluta om att placera ett barn i ett familjehem som Socialnämnden inte har godkänt? Det ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

För ett år sedan omhändertogs en några månader gammal flicka enligt LVU och placerades hos mormodern och hennes man som båda är i 65-årsåldern. Vården fungerade bra men eftersom Socialnämnden ansåg att de var för gamla för att ta hand om flickan placerades hon i ett annat familjehem.

Flickans föräldrar ville dock att hon skulle bo hos mormodern och överklagade därför till Förvaltningsrätten. Den gick på föräldrarnas linje och beslutade att flickan skulle flytta tillbaka till mormodern. Flickan hade det visserligen bra i det nya familjehemmet, men närheten till släkten vägde tyngre, konstaterar rätten i domen.

Socialnämnden överklagade då till Kammarrätten då den inte ansåg att en förvaltningsdomstol kan besluta om i vilket familjehem ett barn ska placeras, utan enbart avgöra om en aktuell placering ska fortsätta, eller inte. Kammarrätten gick på nämndens linje och upphävde Förvaltningsrättens beslut.

Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen ta upp fallet och pröva om en förvaltningsdomstol bara ska kunna bifalla eller ge avslag på en placering i ett familjehem, eller om den får avgöra var barn ska placeras.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan bli vägledande och advokaten Ulrika Thunberg, som arbetar med bland annat socialrätt på byrån Advokaterna Thunberg & Partners tycker att det är intressant att Högsta förvaltningsdomstolen prövar fallet:

– Det är många frågor inom LVU som är oklara. Enskilda personer kan uppleva att de har svårt att få rätt, att de är utelämnande till socialtjänsten. Därför är det bra om så mycket som möjligt inom LVU kan överklagas av den enskilde parten och därmed få saken prövad i domstol, säger hon.

Sally Henriksson, Åsa Bolmstedt

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Bättre arbetsmiljö avgörande för att fler ska orka j...

PENSION Jobb kan skapa mening. Men för att fler sk...
4 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024