24 februari, 2015

LVU prövas i Högsta förvaltningsdomstolen

Kan en förvaltningsdomstol besluta om att placera ett barn i ett familjehem som Socialnämnden inte har godkänt? Det ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

För ett år sedan omhändertogs en några månader gammal flicka enligt LVU och placerades hos mormodern och hennes man som båda är i 65-årsåldern. Vården fungerade bra men eftersom Socialnämnden ansåg att de var för gamla för att ta hand om flickan placerades hon i ett annat familjehem.

Flickans föräldrar ville dock att hon skulle bo hos mormodern och överklagade därför till Förvaltningsrätten. Den gick på föräldrarnas linje och beslutade att flickan skulle flytta tillbaka till mormodern. Flickan hade det visserligen bra i det nya familjehemmet, men närheten till släkten vägde tyngre, konstaterar rätten i domen.

Socialnämnden överklagade då till Kammarrätten då den inte ansåg att en förvaltningsdomstol kan besluta om i vilket familjehem ett barn ska placeras, utan enbart avgöra om en aktuell placering ska fortsätta, eller inte. Kammarrätten gick på nämndens linje och upphävde Förvaltningsrättens beslut.

Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen ta upp fallet och pröva om en förvaltningsdomstol bara ska kunna bifalla eller ge avslag på en placering i ett familjehem, eller om den får avgöra var barn ska placeras.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan bli vägledande och advokaten Ulrika Thunberg, som arbetar med bland annat socialrätt på byrån Advokaterna Thunberg & Partners tycker att det är intressant att Högsta förvaltningsdomstolen prövar fallet:

– Det är många frågor inom LVU som är oklara. Enskilda personer kan uppleva att de har svårt att få rätt, att de är utelämnande till socialtjänsten. Därför är det bra om så mycket som möjligt inom LVU kan överklagas av den enskilde parten och därmed få saken prövad i domstol, säger hon.

Sally Henriksson, Åsa Bolmstedt

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023