14 maj, 2020

Kravet: Se till att socialsekreterare har tillgång till skyddsutrustning

När socialsekreterare gjorde hembesök hos familjer med symtom på covid-19 var det till en början utan skyddsutrustning. Nu ställer förbundets lokalförening i Stockholm krav på arbetsgivaren att förse även socialtjänsten med rätt utrustning.

skyddsutrustning_socialtjanst

Johanna Lundahl är skyddsombud och jobbar med utredningar av barn och unga i socialtjänsten i en av Stockholms södra stadsdelar. När coronaviruset kom saknades skyddsutrustning för personal i socialtjänsten.

– Jag har kollegor som har varit hemma hos personer med misstänkt covid-19. De hade inte skyddsutrustning utan försökte hålla ett säkert avstånd, berättar Johanna Lundahl, socialsekreterare på utredningsenheten för barn och unga i en av Stockholms stads södra stadsdelar, Enskede-Årsta-Vantör.

Det var tidigt i pandemin och socialsekreterarna följde de riktlinjer som fanns då. När coronaviruset kom blev bristen på skyddsmaterial uppenbar i vården. Men i takt med att smittspridningen ökade blev det tydligt även i socialtjänsten som vanligtvis inte har behov av det. Frågan kom upp: ”Hur gör vi om vi ska göra hembesök om det finns misstänkt eller konstaterad smitta?”

När förbundets lokalförening i Stockholms stad skickade ut en enkät till alla skyddsombud visade det sig att det saknades skyddsutrustning på flera håll.

– Vi fick indikationer på att personal som jobbar med barn och ungdomar har varit bekymrade för bristen på skyddsutrustning, säger Marcus Sjöberg, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s förening i Stockholms stad.

Lokalföreningen har haft kontakt med förbundets 140 skyddsombud i huvudstaden och gett råd om hur de ska ta upp frågan med arbetsgivaren. Det har fungerat bra, tycker Johanna Lundahl som också är förtroendevald för Akademikerförbundet SSR och skyddsombud.

– De har verkligen fångat upp oss och stöttat oss i den processen. Det var behövligt och hjälpte mig jättemycket och i förlängningen tänker jag också att det hjälpte arbetsgivaren. Vi hjälptes åt att skapa tydliga rutiner.

Hon fick bra respons från arbetsgivaren och sedan ett par veckor finns skyddsutrustning i de fall de måste göra hembesök. Det finns också rutiner för hur man ska agera när besökare kommer till socialtjänsten.

Akademikerförbundet SSR har samtidigt tryckt på från centralt håll och skickat brev till alla kommuner för att påpeka vikten av att ha tillgänglig skyddsutrustning för socialtjänsten. Landets alla kommundirektörer och personaldirektörer har uppmanats att tillsammans med fackliga representanter göra gemensamma riskanalyser. ”Vi är i en exceptionell situation där samhället pressas hårt… Många medarbetare i välfärden arbetar nu hårt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner”, skriver förbundet i brevet och slår fast att välfärdsfunktionerna behöver fungera på ett tryggt och säkert sätt för alla medarbetare under rådande omständigheter.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023