7 augusti, 2015

Kontorsmiljö bidrar till konflikter

Är det mycket smågnabb på jobbet? Vilken typ av kontorsmiljö ni har kan bidra till konflikter, visar en ny studie. Åtminstone om du är kvinna.

565173-customer-service

Foto: MOSTPHOTOS

Meningsskiljaktigheter om arbetsuppgifter och metoder kan i vissa fall vara positiva och bidra till mer kreativa lösningar. Men olösta konflikter på jobbet – särskilt mellan kollegor som inte kommer överens på det personliga planet – kan öka stressnivåerna och till och med risken för sjukskrivningar.

Mest konflikter på arbetsplatser har män – det visar ett flertal studier. Men för kvinnor ökar risken för arbetsplatskonflikter beroende på kontorstyp. Det konstaterar forskare från Stockholms universitet, Mälardalens högskola, Karolinska institutet och KTH i en ny studie om kontorstyper, ljudnivåer och konflikter.

– Kvinnor är mer känsliga för stimuli från miljön jämfört med män. Det förklarar varför vi får både mer positiva och negativa utfall av påverkan av kontorstypen på kvinnor. För män är det andra saker än fysiska miljöfaktorer som förklarar konflikterna, som till exempel lön och arbetsuppgiftsfördelning. Man vet att kvinnor är mer socialt orienterade på jobbet också, säger Christin Bodin Danielsson, en av forskarna bakom studien.

"Samarbete leder till konflikt" 

Flest konflikter uppstod bland kvinnor på aktivitetsbaserade kontor. Det omfattar både så kallade flexkontor, där man saknar personliga arbetsplatser, och kombikontor där man både har en personlig arbetsplats och projekt- eller uppgiftsbaserade arbetsrum. Också för män var risken något högre på kombikontor. När det gäller kombikontor tror forskarna att den högre risken kan bero på att kontorstypen utmärker sig av mycket grupparbete. 

– Grupparbete är roligt när det funkar bra, men allt samarbete leder också till konflikt – det ligger i sakens natur. Tydligen är kvinnor mer känsliga för detta än vad män är, säger Christin Bodin Danielsson.

Den förhöjda risken för konflikt på flexkontor tror forskarna istället har att göra med att anställda inte har en egen arbetsplats. Det kan leda till konflikter kopplade till territorialitet, förklarar Christin Bodin Danielsson. Men också för att man har en större möjlighet att undvika varandra istället för att ta itu med konflikter som uppstår.

– En tredje orsak skulle också kunna vara att man har hög grad av självständighet vilket i sig kan leda till lägre sammanhållning och i förlängningen eventuellt till konflikter, säger hon.

Social kontroll

Minst risk för bråk var det på stora kontor med öppen planlösning. En förklaring till det kan vara att medarbetarna i stora öppna kontorslandskap har mindre möjlighet att isolera sig och ofta delar arbetsplats med överordnade och chefer. Om cheferna är bra på att lösa konflikter eller helt enkelt inte tillåter dem är dock oklart. Men det öppna landskapet kan i viss mån fungera som en social kontroll, tror Christin Bodin Danielsson. Inte alla vill bråka inför öppen ridå och med chefen vid skrivbordet bredvid.  

Något som förvånade forskarna var att buller, som annars är en stor stressfaktor i öppna kontorslandskap, inte är den enda förklaringen till konflikterna.

– Våra analyser visade att buller i sig leder till risk för arbetsplatskonflikter, men det absolut mest intressanta är att risken för arbetsplatskonflikter kvarstod i både flex- och kombikontor efter att vi tagit hänsyn till buller. Vi tror att dessa kontorstyper har negativ inverkan på relationer på grund av sina arkitektoniska och funktionella karaktärsdrag, säger Christin Bodin Danielsson. 

Ylva Mossing

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023