13 oktober, 2022

Kompetensbristen i fokus på HR-dagarna

HR Bristen på kompetens börjar bli akut för flera företag och det krävs mycket HR-inspiration, konstaterades i ett panelsamtal på den första av årets två HR-dagar.

I den första panelen på HR-dagarna: Viva Fahlén, Kajsa Asplund, Amad Raja och Jacob Bergdahl. Moderator Siri Wikander (längst till vänster).

Foto: Annika Clemens

Att hitta rätt personal och att behålla den blir allt svårare i många branscher. Det första spåret på årets HR-dagar som hålls som hybridevent, digitalt och på plats i Stockholm, handlade om hur man skapar en attraktiv arbetsplats som lockar personal. Bristen på kompetens har blivit mer akut, berättade exempelvis Amad Raja, chef för kompetensförsörjning vid Västsvenska handelskammaren.

Jag har jobbat här i åtta år och utmaningen är densamma. Det största hindret för tillväxt är kompetensförsörjning. Men nu är det mer ”sense of urgency”, konsekvenserna av att inte hitta kompetens börjar verkligen kännas nu, sade han.

 För ett antal medlemmar är det just nu en överlevnadsfråga.

Ett stort företag som försöker lösa kompetensen internt är Ica. Viva Fahlén och Petra Albuschus från Ica gruppen berättade om arbetet mot att bli självförsörjande på kompetens genom medarbetardrivet lärande. De satsar på såväl uppskilling som reskilling.

Det är viktigt att förstå alla medarbetares olika behov. Det finns många olika grupperingar och vi måste bygga lösningar som möter deras situation, sade Petra Albuschus.

Men för mindre företag är utbildning kostsamt, i synnerhet om risken finns att den personal som utbildas internt sedan lämnar och går vidare. Men att samarbeta med konkurrenter när det gäller utbildning är ett nytt sätt att satsa på lärande utan lika stora kostnader och med mindre risker.

  Det finns de som samarbetar med konkurrenter om personal, särskilt när det gäller utbildning, sade Amad Raja.

Samtidigt som det är svårt att hitta rätt kompetens på många arbetsplatser, finns också många kompetenta personer som inte får jobb, berättade Kajsa Asplund, psykolog och doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

 Det är inte alla kandidaters marknad, det är vissa kandidaters marknad.

För den som inte har erfarenhet är det svårt att slå sig in på arbetsmarknaden.

 Det finns horder av supermotiverade kandidater, men de hittar inget jobb, hur kan vi ta in dem till våra arbetsplatser?

Hon berättade vidare om flera orsaker till att medarbetare väljer att lämna en arbetsplats, men konstaterade att en av de viktigaste orsakerna är bristen på utvecklingsmöjligheter.

Satsning på personlig utveckling på arbetsplatser är ett sätt att få ner personalomsättningen. Det finns en rad aktiviteter du kan göra, till exempel låta människor rotera på arbetsplatsen eller låta medarbetare vikariera för sin chef.

Kompetensbristen leder många gånger till att konsulter måste anlitas för att fylla hål. Något som påverkar kvaliteten i verksamheten.

 Vi vill inte ha så mycket konsulter som vi har, konstaterade Viva Fahlén på Ica gruppen.

 Det är en jätteutmaning, det skapar problem för kvaliteten och kunskapsöverföring. Här behövs mycket HR-inspiration, sade Kajsa Asplund.

Per Schlingmann och Kjell A Nordström, författare till boken Momentum, som har spanat in i framtiden berättade om framtida chefer i en värld som förändras och där fler är otrygga. De beskrev den flytande rädslan, där många känner en oviss oro för att något, oklart vad, kommer att hända. Då behövs ett ledarskap som kan kommunicera och skapa en berättelse. Där, konstaterade de, har HR-personal en framtida roll.

 Det nya ledarskapet, med HR i spetsen, behöver bygga en kultur och en berättelse. Ni kommer nog att vara de högsta cheferna snart.

Annika Clemens

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022

Inte rädd för stryk

KARRIÄR Hillevi Engström är en frispråkig pragmati...
7 november, 2022

Så möter du barnens oro för framtiden

SOCIALT ARBETE Många barn påverkas av en orolig omvärld –...
3 november, 2022