16 mars, 2016

Kompass hjälper vilsna ledare

Snart träder de nya reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Nu lanseras verktygen som ska hjälpa arbetsgivare att göra rätt.

537370-utrustning

Foto: Mostphotos

Den 31 mars börjar de nya reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Där förtydligas arbetsgivarens ansvar för att inte arbetsbelastning eller arbetstid leder till ohälsa och för att motverka kränkande särbehandling.

Men kännedomen om reglerna är dålig. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort, baserad på intervjuer med cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare, känner endast var fjärde arbetsgivare och var sjätte arbetstagare till den, rapporterar tidningen Du & jobbet.

Av dessa är dessutom många osäkra på hur arbetet för att förhindra ohälsa ska gå till i praktiken. För att råda bot på osäkerheten har Arbetsmiljöverket skickat brev till 400 000 arbetsgivare. Sedan i höstas har de även ordnat informationsträffar där hittills drygt 4 000 personer deltagit.

I slutet av mars kommer Arbetsmiljöverket också med en vägledning för arbetsplatser som mer utförligt ska förklara reglerna.

– Den kommer att förklara och exemplifiera de regler som finns i de nya föreskrifterna, som en hjälp för arbetsplatserna att fortsätta arbetet med att implementera de nya reglerna, berättar Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

I den lilla boken kommer det att framgå vad som åsyftas med reglerna, men söker man mer detaljerade svar på hur man ska göra på just sin arbetsplats får man vända sig någon annanstans.

– Det vore förmätet av oss att tro att vi visste allt om varenda arbetsplats. Det här är någonting man ska jobba med långsiktigt på alla arbetsplatser utifrån de möjligheter som finns just där. Vill man få mera kunskap så kan man vända sig företagshälsovården eller till någon utbildningsverksamhet knuten till parterna, till exempel Sunt arbetsliv.

Sunt arbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. För att hjälpa chefer och skyddsombud att sätta sig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har de skapat den webbaserade OSA-kompassen.

– Kompassen är en samling material på vår webbsida och består bland annat av en översikt av föreskrifterna, en sammanfattning av kraven och tips på hur man kan tänka i arbetet med att konkret försöka leva upp till dem. Vi presenterar också stöd genom att hänvisa vidare till olika konkreta metoder och verktyg, filmer, utbildningar, kunskapssammanställningar – allt som kan vara till hjälp, säger Helena Gottberg, projektledare för OSA-kompassen.

Hon hoppas att verktyget kan ge trygghet.

– Det här nya är ingenting konstigt – det är fullt greppbart.

På Akademikerförbundet SSR hänvisar man också till OSA-kompassen för mer utförlig information om Arbetsmiljöverkets nya regler.

– Men vi lyfter naturligtvis de här sakerna också på våra arbetsmiljö- och skyddsombudsutbildningar för att stödja våra lokalföreningar och skyddsombud, säger Markus Furuberg, förhandlingschef.

Text: Tim Andersson

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023