16 mars, 2016

Kompass hjälper vilsna ledare

Snart träder de nya reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Nu lanseras verktygen som ska hjälpa arbetsgivare att göra rätt.

537370-utrustning

Foto: Mostphotos

Den 31 mars börjar de nya reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Där förtydligas arbetsgivarens ansvar för att inte arbetsbelastning eller arbetstid leder till ohälsa och för att motverka kränkande särbehandling.

Men kännedomen om reglerna är dålig. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort, baserad på intervjuer med cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare, känner endast var fjärde arbetsgivare och var sjätte arbetstagare till den, rapporterar tidningen Du & jobbet.

Av dessa är dessutom många osäkra på hur arbetet för att förhindra ohälsa ska gå till i praktiken. För att råda bot på osäkerheten har Arbetsmiljöverket skickat brev till 400 000 arbetsgivare. Sedan i höstas har de även ordnat informationsträffar där hittills drygt 4 000 personer deltagit.

I slutet av mars kommer Arbetsmiljöverket också med en vägledning för arbetsplatser som mer utförligt ska förklara reglerna.

– Den kommer att förklara och exemplifiera de regler som finns i de nya föreskrifterna, som en hjälp för arbetsplatserna att fortsätta arbetet med att implementera de nya reglerna, berättar Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

I den lilla boken kommer det att framgå vad som åsyftas med reglerna, men söker man mer detaljerade svar på hur man ska göra på just sin arbetsplats får man vända sig någon annanstans.

– Det vore förmätet av oss att tro att vi visste allt om varenda arbetsplats. Det här är någonting man ska jobba med långsiktigt på alla arbetsplatser utifrån de möjligheter som finns just där. Vill man få mera kunskap så kan man vända sig företagshälsovården eller till någon utbildningsverksamhet knuten till parterna, till exempel Sunt arbetsliv.

Sunt arbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. För att hjälpa chefer och skyddsombud att sätta sig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har de skapat den webbaserade OSA-kompassen.

– Kompassen är en samling material på vår webbsida och består bland annat av en översikt av föreskrifterna, en sammanfattning av kraven och tips på hur man kan tänka i arbetet med att konkret försöka leva upp till dem. Vi presenterar också stöd genom att hänvisa vidare till olika konkreta metoder och verktyg, filmer, utbildningar, kunskapssammanställningar – allt som kan vara till hjälp, säger Helena Gottberg, projektledare för OSA-kompassen.

Hon hoppas att verktyget kan ge trygghet.

– Det här nya är ingenting konstigt – det är fullt greppbart.

På Akademikerförbundet SSR hänvisar man också till OSA-kompassen för mer utförlig information om Arbetsmiljöverkets nya regler.

– Men vi lyfter naturligtvis de här sakerna också på våra arbetsmiljö- och skyddsombudsutbildningar för att stödja våra lokalföreningar och skyddsombud, säger Markus Furuberg, förhandlingschef.

Text: Tim Andersson

Akademikern

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023