18 juni, 2018

”Karriären hindras inte av att man är förälder”

På Post- och telestyrelsen är det lätt att hinna med både barn och karriär. Det är Sveriges mest jämställda arbetsplats.

pts6ny

Linn Arnewing trycker gärna på det medvetna arbetet kring balansen mellan arbete och fritid när hon intervjuar nya medarbetare. ”Det är verkligen på riktigt. Och det är en skön känsla att kunna säga det." Foto: anna Simonsson

Det ekar tyst i det väldiga trapphuset i den 1800-talsbyggnad där Post- och telestyrelsen sitter. Men när sommarlovet börjar kommer det att bli annat ljud i skällan. Att barn följer med sina föräldrar till jobbet på loven är snarare regel än undantag på myndigheten.

– När det är lov är det väldigt mycket skratt i korridorerna, säger Linn Arnewing, som arbetar på myndighetens HR-avdelning.

Post- och telestyrelsen verkar för att hela Sverige ska ha tillgång till bra service inom telefoni, bredband och post. Sedan över tio år tillbaka arbetar myndigheten också medvetet med att skapa en mer jämställd arbetsplats. Ett arbete som i dag visar på tydliga resultat. Både i år och förra året har myndigheten fått utmärkelsen ”Bästa jämställdhetsindex”. Det betyder att arbetsplatsen är bäst på jämställdhet mellan kvinnor och män av de 250 arbetsplatser som är med i Nyckeltalsinstitutets mätning. En mätning som bland annat innehåller frågor som fördelningen av kvinnor och män på ledande positioner, vilka som tar ut vabb och föräldraledighet och hur jämställda lönerna är. 

Jämställdhetsarbetet på Post- och telestyrelsen går ut på att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor. Och eftersom många anställda är föräldrar är förutsättningarna för att kunna kombinera karriären med familjelivet en viktig del av det arbetet. 

– Det handlar mycket om kultur och attityder. Ingen ska någonsin känna att det är jobbigt för arbetsgivaren att man kliver ner i tid under småbarnsåren. Och man ska inte stagnera i sin karriär när man går på föräldraledighet, säger Linn Arnewing. 

Arbetet har gjorts på flera nivåer. En grundförutsättning är förstås att lagar och regler följs, som att ingen ska halka efter i lön för att man är föräldraledig. Därtill kommer kollektivavtalet. Som för alla statligt anställda tjänstemän får medarbetarna på myndigheten föräldralön som tillsammans med föräldrapenningen från försäkringskassan täcker upp till 90 procent av ens ordinarie lön. 

Nästa steg är de förmåner som arbetsgivaren lägger till utöver lagar och avtal. På Post- och telestyrelsen förlorar den som går på föräldraledighet inga förmåner. Friskvårdsbidraget på 3 000 kronor om året finns kvar, både för den som är ledig på heltid och för den som arbetar deltid för att hinna med familjelivet. Alla anställda har också två timmars möjlighet till friskvård på betald arbetstid varje vecka. En förmån som uppskattas alldeles särskilt av föräldrar. 

– Ett av de mest positiva inspelen vi får från föräldrar är friskvården. De uppskattar att de inte bara får behålla bidraget när de är lediga utan även hinner träna när de kommer tillbaka, säger Linn Arnewing. 

Myndigheten har också en policy för möten, som innebär att de i möjligaste mån läggs mellan nio och tre, så att föräldrar ska hinna med hämtning och lämning på förskola och skola. 

Nästa nivå i arbetet med att bli en föräldravänlig arbetsplats handlar om attityder, normer och kultur. Något som visat sig vara viktigt, framförallt för hur pappor tar ut föräldraledighet. Och kanske det som tar längst tid att ändra på. Efter över tio år av aktivt jämställdhetsarbete kan Linn Arnewing med säkerhet säga att kulturen sitter i väggarna och inte bara finns på pappret. 

– Det spelar ingen roll hur många lagar och regler som finns om det ändå finns en förlegad attityd. Det fanns det nog tidigare. Men nu visar våra medarbetarundersökningar att så är det inte längre, säger Linn Arnewing. 

Morgan Westring, ordförande för Saco-S på myndigheten, håller med om Linn Arnewings beskrivning. Jämställdhet och föräldravänlighet är så inarbetat att facket inte längre aktivt måste arbeta med frågan. 

– Det är ingen som ifrågasätter att man har andra behov när man blir förälder när det gäller arbetstider. Men att man fortfarande kan ha komplexa arbetsuppgifter, att karriären inte hindras av att man är förälder. 

Åsa Stål, som också arbetar på HR-avdelningen och själv är förälder, flikar in. 

– Det jag är mest stolt över är att här menar man allvar med att det ska gå att få balans i livet. Det är ingen slapp arbetsplats som inte levererar. Men det är inget konstigt att man som förälder ibland behöver lite andra förutsättningar.

Post- och telestyrelsens medvetna jämställdhetsarbete har lett till konkreta resultat. Ledningsgruppen består av sju kvinnor och sex män. De flesta stora yrkesgrupper på myndigheten har en jämn fördelning av kvinnor och män och bland cheferna är en liten majoritet kvinnor. Det finns ingen skillnad mellan könen i lönenivå. Långtidssjukskrivningar är få och relativt jämt fördelade mellan kvinnor och män. 

– Det ligger ett gediget strategiskt arbete bakom det här. Och vi vinner på att ge medarbetarna bra förutsättningar. Då orkar de och kan ge myndigheten det engagemang som krävs, säger Linn Arnewing.  

Text: Johanna Kvarnsell, Akademikern. 

Reportaget ovan är en del av magasinet Akademikern 3 2018. Läs hela tidningen som PDF här! 

Läs mer: 

Susanna Bestelid leder Volvo cars satsning på att bli en föräldravänlig arbetsplats

Vem nappar på lika villkor? 

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Rekryteringsexperten: "Nyckeln för kompetensförsörjn...

LIKABEHANDLING Tre av fyra svenska företag lider av kompe...
22 juli, 2024

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024


Läs även

Krönika: Techindustrin fortfarande ojämställd

KRÖNIKA Kvinnor inom tech-industrin är i minoritet...
4 maj, 2023

DO: Myndigheter brister i lönekartläggning

LIKABEHANDLING DO har hittat brister i kartläggningen när...
26 april, 2023

Nya siffror: Så stor är löneskillnaden mellan könen ...

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor vari...
7 mars, 2023

Klockan vrids bakåt - löneskillnaden mellan könen ökar

LÖN Kvinnor börjar jobba gratis klockan 16:12....
22 februari, 2023