2 juli, 2021

JO ser allvarliga trygghets- och säkerhetsbrister på SiS-hem

ARBETSMILJÖ JO har under våren inspekterat fyra SiS-hem och funnit allvarliga brister i tryggheten och säkerheten för de ungdomar som tvångsvårdas där.

JO Thomas Norling kritiserar Sis-hem

Foto: Pernille Tofte, Akademikern

– Det förekommer fortfarande att ungdomar i stället för att tas till särskilda rum för avskiljande hålls fast mot golv och väggar av personalen, säger JO Thomas Norling i ett pressmeddelande.

JO gör regelbundet inspektioner av platser där det finns människor som frihetsberövats, till exempel SiS-hem. Myndigheten har tidigare uppmärksammat allvarliga brister, att personalen använt obefogat våld mot ungdomar på SiS-hemmen Sundbo utanför Fagersta och Vemyra utanför Sollefteå.

Vid vårens inspektion av SiS-hemmen i Sundbo, Vemyra, Brättegården och Fagred har JO återigen funnit brister bland annat i hur möjligheten till tvångsåtgärder används. Det har även framkommit att ungdomar som vårdas enligt LVU (lagen om vård av unga) och som dömts enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård) placeras tillsammans.

– Jag är mycket oroad över att ungdomar som bedömts som vårdkrävande placeras i ett hem trots att de saknar kapacitet och kompetens för att erbjuda en säker och ändamålsenlig vård och behandling, säger JO Thomas Norling vidare, enligt pressmeddelandet.

JO kommer under hösten att genomföra en ny inspektion av Statens Institutionsstyrelses placeringsenhet på huvudkontoret i Stockholm.

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande på Statens institutionsstyrelse, har tidigare varit kritisk mot att politikerna inte vidtagit åtgärder för att rätta till säkerhetsproblemen på SiS-hemmen. Förra hösten meddelade dock regeringen att de kommer att skjuta till 110 miljoner i år för att bygga ut säkerheten, kvaliteten och kapaciteten på SiS-hemmen. Trots detta hittar JO nya brister.

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande Statens Institutionsstyrelse

Lena Henriksson.

– Vi är fullt medvetna om de problemen som SiS behöver ta tag i och inom myndigheten pågår nu ett intensivt förändringsarbete. Men förändring tar tid. Man ställer inte om från ena dagen till den andra, säger Lena Henriksson om JO:s kritik mot att dömda och omhändertagna ungdomar placeras ihop.

JO är också kritisk mot att vissa SiS-hem saknar utrymmen för att hålla ungdomar avskilda när sådana nödåtgärder krävs. Lokalproblemen förvånar inte Lena Henriksson. En stor del av SiS-hemmens verksamhet sker i gamla skolhem, villor och herrgårdar som inte är anpassade till de krav som finns hos en institution, förklarar hon.

– Sådant som har med lokaler att göra är man medveten om och myndigheten arbetar med detta. Men det kan inte ändras i en handvändning, säger Lena Henriksson.

Hon tycker att det är bra att JO granskar SiS-hemmen och påtalar brister så att de kan rättas till.

Läs även >> Säkerheten höjs på SiS ungdomshem.

Facket larmar: Känt att säkerheten brister på ungdomshemmen.

Efter protesterna: Mer pengar till säkerhet på SiS-hem

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Ny rapport: Förebyggande arbete nödvändigt mot LVU-k...

LVU-KAMPANJEN Desinformationskampanjen mot svensk social...
28 april, 2023

Facklig kritik mot regeringens satsning på Kriminalv...

POLITIK Akademikerförbundet SSR och Saco-S är krit...
17 april, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023