19 mars, 2015

”Jag ser dig”

I århundraden har samer i Sverige osynliggjorts. Nu är det dags att se människan, konstaterade deltagarna vid ett seminarium om socialt arbete i Stockholm på tisdagen. "Vi kan lära oss av filmen Avatar", tyckte Elis Envall på socialstyrelsen.

img_2597

I samband med World Social Work Day den 17 bjöd Stockholms universitet och Akademikerförbundet SSR in till en paneldebatt om den nya globala definitionen av socialt arbete. Den kanske största förändringen är att den nya definitionen erkänner betydelsen av urfolkens kunskap, värderingar och sätt att överföra kunskap. Och det är något som Sverige historiskt sett varit dåligt på när det gäller den egna urbefolkningen – samerna.

Lika villkor?

Marina Nilsson Ederlöv, kurator och ledamot i Sametingets kulturnämnd, förklarade att samer ofta osynliggjorts i det svenska samhället och att många samer har ett lågt förtroende för både primärvård och socialtjänst. Ofta innebär det att man, innan man får vård, måste förklara sin kultur och sina livsvillkor för personer utan kunskap om det samiska samhället.

– Förstår man inte bakgrunden kan det medföra felaktiga åtgärder. Vård på lika villkor betyder inte att erbjuda likadan behandling till alla. I samernas fall kan man behöva jobba på andra sätt, som till exempel med utomhusterapi och samtal i naturen, sade hon.

Osynliggörande

Hon fick medhåll av Margaretha Uttjek, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet. Margaretha Uttjek betonade i sin tur att det behövs fler samer med socionomutbildning och fler riktade tjänster mot det samiska samhället, med stöd i den grundlag som ger samer särskilda rättigheter.

– Samer har under historien betraktats som offer som måste räddas. Jag ser möjligheter i den nya definitionen, att man ser det som en självklarhet att samer inte är offer, att vi pratar för oss själva, sade hon.

”Lite vildvuxen”

Åke Bergmark, professor i socialt arbete och chefredaktör för International Journal of Social Welfare ser däremot vissa problem med definitionen, som han snarare ser som en vision.

– Jag tror inte att den på något begripligt sätt avgränsar definitionen av socialt arbete. Det är kanske en förhärligande självbild av socialt arbete, men enligt min uppfattning gör den inte arbetet tydligare. För akademiker är definitionen lite vildvuxen, sade han.

Mänskliga rättigheter

Att definitionen är så pass luddig beror till stor del på att det varit svårt att samla olika kulturer och mängder av yrkesgrupper med skiftande arbetsuppgifter och titlar under ett och samma paraply, medger Elis Envall, utredare på socialstyrelsen och tidigare ordförande för IFSW. Han var själv med och inledde arbetet med att se över definitionen i början av 1990-talet. Med ett ökande internationellt socialt arbete blev det allt viktigare att uppdatera den gamla definitionen, som var stöpt efter mer västerländska mått.

Flera av åhörarna undrade varför varken den gamla eller den nya globala definitionen lyft frågan om hur globalisering och migration påverkar det sociala arbetet. Elis Envall sade att det är meningen att det perspektivet ska finnas med och att det kan finnas anledning att se över definitionen fler gånger.

– Svårt hitta definitioner som passar alla, men vi vill visa att socialt arbete är en profession som arbetar med mänskliga rättigheter. I filmen Avatar använde de hälsningsfrasen ”Jag ser dig”. Jag tror att det är viktigt att vi har den inställningen. Att vi ser och hör människan, sade Elis Envall.

Överraskande

Studenten Lena Johansson, som satt med i publiken, tyckte det var intressanta synpunkter som togs upp på seminariet.  

– Jag blev överraskad av fokuset på urfolk för det är inte något som tagits upp på utbildningen, så jag fick en ny syn på det. Jag tror att det gäller att ha ett bra bemötande oavsett bakgrund. Jag gillar det som Elis tog upp om att ett grundläggande förhållningssätt borde vara att ”jag ser dig”, sade hon. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023