7 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR Intelligent automatisering, som till exempel artificiell intelligens, AI, och maskininlärning får allt större betydelse för HR-arbetet. Hur påverkar det HR-anställdas arbetsmiljö? Det vill två forskare vid Mälardalens universitet i Västerås titta närmare på.

Eva Lindell och Anna Launberg är forskarkollegor vid Mälardalens universitet i Västerås.

Foto: Jonas Bilberg

– Vi har länge pratat om att AI kommer påverka framtidens arbetsmarknad. Men så är det inte längre. Det är något som händer just nu, säger Eva Lindell som leder forskningsprojektet och själv har en bakgrund som HR-anställd inom offentlig sektor.

Intelligenta system används idag bland annat vid rekrytering för att minska risken att fördomar och stereotyper spelar in när lämpliga kandidater ska väljas ut. Men studier visar att sådana system inte heller är fördomsfria. De är också byggda av människor, förklarar hon.

Eva Lindell och forskarkollegan Anna Launberg från Mälardalens universitet har nyligen tilldelats fem miljoner kronor från Afa försäkring för att forska om Intelligent automatisering av mellanmänskliga relationer i HR-arbetet.

Under de närmaste tre åren ska de intervjua HR-medarbetare och chefer, göra observationsstudier på arbetsplatser samt göra en medieöversikt, se vad som skrivs om ämnet och vilka bilder av AI som målas upp i branschmedia.

De vill genom studien nyansera både de dystopiska berättelserna om att robotarna tar över jobben och de utopiska om fantastiska resultat, förklarar Eva Lindell. Hon tror att intelligent automatisering kan effektivisera HR-arbetet på många sätt, men också att det kan skapa nya arbetsmiljöproblem.

– Många som jobbar inom HR upplever stress. Det kan påverkas genom införandet av ny teknik, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver veta mer om de etiska dimensionerna av införandet av intelligent automatisering i organisationer och vilka konsekvenser användningen får.

Forskarduon hoppas att deras forskning ska mynna ut i utbildningsmaterial och en checklista över vad HR-medarbetare och chefer bör tänka på när organisationer inför nya digitala system.

Eva Lindell och Anna Launbergs forskningsprojekt är ett av totalt nio som nyligen tilldelats 38 miljoner kronor från AFA försäkring för att forska om AI på svenska arbetsplatser.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023