24 januari, 2023

”Vi måste sänka ribban för att lösa försörjningsfrågan”

ARBETSMARKNAD 410 000. Så många nya behöver anställas i välfärden till år 2031. Men hur ska det gå till? I Malmö stad ligger fokus på att nå ut till unga och skapa förutsättningar till ett hållbart arbetsliv där fler vill jobba längre.

Johanna Juhlin, HR-direktör Malmö stad.

Johanna Juhlin, HR-direktör Malmö stad. Foto: Peter Kroon

I sex av tio kommuner minskar antalet personer i arbetsför ålder fram till 2031. Det kommer inte att finnas tillräckligt många med rätt kompetens att anställa under de kommande tio åren. Det visar SKR:s rapport ”Välfärdens kompetensförsörjning”.

Kompetensförsörjningen är med andra ord en av det kommande decenniets största utmaningar för Sveriges kommuner och regioner. Malmö stad är en av de arbetsgivare som kämpar för att lösa framtidens bemanning.

– För oss handlar det främst om att behålla och utveckla den personal vi har. Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv så att medarbetare orkar och vill jobba längre upp i åldrarna. Vi satsar på arbetsmiljöfrågor, ledarskap, kompetensutveckling och att hitta nya vägar till ett förändrat arbetssätt, säger Johanna Juhlin, HR-direktör i Malmö stad.

Med ett förändrat arbetssätt menas att medarbetare får möjlighet att jobba smartare, förklarar hon. Tydligare processer, hjälpsam teknik och mer digitalisering är exempel på saker som ska förenkla arbetslivet och skapa utrymme för att varje kompetens tas till vara på bästa sätt.

– Vi kommer inte att lösa försörjningsfrågan enbart genom nyrekrytering. Vi kommer att behöva komplettera med flera olika insatser, och där är förändrade arbetssätt en av dessa. Att varje medarbetare får förutsättningar att använda sin kompetens på rätt arbetsuppgifter skapar en bättre arbetsvardag och effektiviserar verksamheten.

Johanna Juhlin lyfter också fram vikten av att nå ut till unga och att på ett intresseväckande sätt berätta om jobben som finns inom kommunen.

– Det gäller att få ungdomar intresserade av att jobba inom välfärden. Det är ju här jobben finns, men det räcker inte för att få hit dem. Vi måste vara synliga på sociala medier, mässor och universitet, och satsa på att få in ungdomar på prao och sommarjobb. Vi kan erbjuda jättespännande jobb, men vi måste berätta om dem och visa för unga hur man får in en fot.

Andra åtgärder för att möta kompetensutmaningen är att bredda rekryteringsbasen och sänka kraven på till exempel erfarenhet och utbildning.

– Vilka kravprofiler sätter vi? I vissa yrkesroller kanske vi måste sänka ribban för att få fler sökanden, och jobba med exempelvis mentorskap, längre introduktioner och egna kompetensutvecklingsinsatser för att bemanna våra verksamheter. Inte minst se till grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi kan göra ännu mer när det kommer till matchning för att inte sätta hinder i rekryteringen. Ett stort jobb som vi är i full gång med, avslutar Johanna Juhlin.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Osäkra anställningar förkortar livet

ARBETSMARKNAD Forskning visar att den som har en osäker ...
2 maj, 2024

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024