14 februari, 2023

Högskoleutbildning lönar sig sämre för män

LÖN Det lönar sig sämre för män att utbilda sig i dag jämfört med för 20 år sedan. Därmed har skillnaden mellan kvinnor och män också minskat.

Skillnaderna mellan hur lönsamt det är att utbilda sig på högskolan minskar mellan kvinnor och män, enligt en ny Saco-rapport.

Foto: Gettyimages

Skillnaderna på hur mycket man tjänar på att läsa vidare på högskolan har minskat mellan kvinnor och män. I början av seklet var den så kallade högskolepremien signifikant högre för män än för kvinnor. Förändringen förklaras framför allt av att män i dag tjänar mindre på att utbilda sig på högskolan än vad de har gjort tidigare.

Det framkommer i en rapport från Saco där löneutvecklingen för högskoleutbildade kvinnor och män under 2000-talet granskas. Lönen jämförs med lönen för personer med gymnasieutbildning.

Och rapporten visar alltså att den minskade skillnaden mellan könen i dag framför allt beror på att männen i dag tjänar mindre på att utbilda sig på högskolan, inte på att kvinnor tjänar mer. Högskoleutbildning har blivit mindre lönsamt för män i alla sektorer, utom i den kommunala.

Något som är problematiskt, enligt Saco.

– Det är oroande. Utbildning måste löna sig mer för både kvinnor och män, säger Håkan Regnér, chefsekonom på Saco, i ett pressmeddelande.

En stor del av förklaringen för männens löneutveckling hittas i den privata sektorn. Den tekniska utvecklingen har lett till ett stort omställningstryck där vissa jobb har försvunnit och nya tillkommit. Behovet av kompetens har förändrats. Eftersom en majoritet av män med högskoleutbildning arbetar i privat sektor slår detta igenom tydligare på männens löner, enligt Saco.

En annan förklaring till att löneskillnaderna mellan könen minskar är en jämnare fördelning av föräldrapenningen. Männens uttag av föräldrapenning har ökat generellt och i synnerhet bland akademiker. Detta ökar kvinnors möjligheter att göra karriär och fler kvinnor blir också chefer jämfört med tidigare.

– Ett delat familjeansvar betyder mer jämlika karriärmöjligheter. Arbetsgivare kanske numera förväntar sig att även män kan behöva lämna ett viktigt möte för att hämta barn. Det är naturligtvis positivt, säger Håkan Regnér.

FAKTA: Ur rapporten

  • Utbildningsnivån har ökat markant mellan 2001 och 2020 i alla sektorer bland både kvinnor och män. Men andelen med högskoleutbildning har ökat snabbare bland kvinnor.
  • I alla sektorer, utom i regionerna är andelen med högskoleutbildning större bland kvinnor än bland män.
  • Högskolepremien var signifikant högre för män i början av 2000-talet, men ligger nästan på samma nivå för kvinnor och män 2020.
  • I början av 2000-talet var premien för långa högskoleutbildningar signifikant högre än för kortare. Skillnaden mellan långa och korta högskoleutbildningar har minskat för både kvinnor och män.
  • Hela rapporten finns att läsa här.
Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024

Stort tryck på lön i årets avtalsrörelse

KOLLEKTIVAVTAL Reallöneökningar och karriärvägar viktigas...
26 februari, 2024