13 mars, 2019

Här rekryterar brukarna socialsekreterare

Söker du jobb inom socialförvaltningen i Helsingborg kommer din ansökan att gå via brukarna själva. Metoden – brukardriven rekrytering – har mejslats fram under ett par år och nu ska den testas inom flera förvaltningar.

portratt-kalle

Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg.

Hur går rekryteringen till när brukarna deltar?

– Vi har en brukargrupp som arvoderas och som får vara med under hela rekryteringsprocessen, från utformningen av jobbannonsen till att bedöma ansökningarna och delta vid intervjuer, säger Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen.  

Berätta om bakgrunden till den här rekryteringsmetoden!

– Vi har sedan en lång tid tillbaka involverat brukarna i utvecklingen av vår verksamhet. Vi har till exempel regelbundna innovationssamtal i brukarföreningarnas lokaler och det var under ett av de här mötena som idén föddes. Vi gjorde ett första test för ungefär två år sedan. Därefter har det varit en lång process som har lett fram till att vi nu använder oss av och utvecklar den här modellen. 

Hur har det gått? 

–  Till en början hade vi lite svårt att få med oss cheferna på det här upplägget. Men efter att vår socialdirektör rekryterade en chef utifrån den här modellen har det lossnat och nu har vi anställt cirka tio socialsekreterare och tre chefer på det här sättet. En stor fördel är att vi har lyckats nå personer som faktiskt är intresserade av användardrivna tjänster och som har liknande tankar kring socialt arbete som vi har. Vi märker även att det här upplägget tillför mycket under intervjuerna. Brukarna har en helt annan syn, ställer andra typer av frågor och har andra perspektiv. 

Vilka är utmaningarna? 

– En utmaning är att det finns en annan förväntan på tjänsten hos de sökande. En person som vi anställde sa faktiskt upp sig på grund av att tjänsten inte var så användardriven som hen trodde. En lärdom av det är att vi måste vara tydligare i vår kommunikation och kunna ge en rimlig bild av vårt arbetssätt. Det är trots allt en hyffsat traditionell tjänst vi erbjuder. En annan utmaning är att hitta en bra form för intervjuprocessen. Vi har testat några olika upplägg, ett där den sökande får träffa både brukare och chefer vid ett och samma tillfälle, och ett där man delar upp intervjun i flera möten. Det finns för- och nackdelar med båda uppläggen och vi har inte funnit ett ”best practise” ännu. 

Vad händer nu?
– Från årsskiftet skalar vi upp arbetet och de kommande två åren ska vi testa samma rekryteringsmodell inom arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen. Vi har även knutit till oss forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. Forskarna ska studera modellen och hjälpa oss att designa tjänsten så att den blir så användarvänlig som möjligt, både för sökande, brukare och chefer. 

Text: Malin Letser 

Malin Letser

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

4 av 5 skolkuratorer ansvarar för över 300 elever

SKOLA Skolkuratorer måste täcka upp som rastvakt...
16 oktober, 2023

”Att få ner brotten och öka känslan av trygghet är t...

LAGSTIFTNING En ny lag ger kommunerna mer ansvar att fö...
6 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023