Gränsöverskridande arbete mot gängkriminalitet

Att motivera unga att välja bort kriminalitet är en stor utmaning. För att lyckas jobbar polis och socialtjänst i Rinkeby tillsammans.