6 juli, 2015

God sömn minskar stressen på jobbet

Sov gott och minska stressen på jobbet – och vice versa. En ny studie visar på ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på jobbet och sömnstörningar.

2204655-peaceful-sleep

Foto: mostphotos

Att stress på jobbet kan leda till problem med att sova är ett känt faktum. På samma sätt påverkar också kvaliteten på sömnen din upplevelse av jobbet, visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet som publicerats i tidskriften Sleep.

Resultaten från den nya studien går i linje med tidigare forskning om kopplingar mellan störd sömn och känslomässig reaktivitet. Men nu slår forskarna fast att det går att förbättra arbetslivet, minska den upplevda stressen och minimera negativa attityder till arbetet genom att främja god sömn.

Forskargruppen, som analyserat data från 2008 och 2010 års SLOSH-studie (The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), kunde se att de personer som hade höga arbetskrav 2008 hade efterföljade sömnstörningar 2010. På samma sätt kunde de se en koppling mellan sömnstörningar hos personer 2008 och en högre upplevelse av stress, högre arbetskrav, lägre grad av kontroll och mindre socialt stöd på arbetsplatsen två år senare. 

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen och eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade värdlen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska institutet. 

Akademikern

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022