10 januari, 2020

Fråga om arbetstid väntas bli tuff i avtalsförhandlingen

Frågan om möjlighet till arbetstidsförkortning kan bli en svår nöt att knäcka när nytt kollektivavtal ska förhandlas fram i vår, tror förhandlingschef Markus Furuberg. Snart inleds förhandlingarna mellan Akademikerförbundet SSR och arbetsgivaren.

markus_f

Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR, tror inte att årets avtalsrörelse leder till konflikt. – Men man vet aldrig, förutsättningarna kan ändras, säger han.

Om en dryg vecka träffas parterna för ett första möte i Akademikerförbundet SSR:s lokaler. Där drar förhandlingarna i gång om nytt kollektivavtal mellan Akademikerförbundet SSR och arbetsgivare i kommuner och regioner, SKR och Sobona. När förhandlarna träffas för första gången sitter även parternas förhandlingschefer med runt bordet.

Därefter kommer parterna att träffas varje vecka för att mejsla fram ett nytt kollektivavtal. Flera frågor ska förhandlas och även om Markus Furuberg i dagsläget inte ser någon fara för att de ska bli så oeniga att det kan leda till konflikt konstaterar han också att man aldrig vet vart det tar vägen.

– Vi hoppas att vi slipper den delen och att vi kan lösa det med konstruktiva förhandlingar, men det vet man aldrig innan. Det finns ett enormt behov av kompetens i akademikersektorn och därför tror vi att vi går in i förhandlingarna med vind i ryggen. Men man vet aldrig, förutsättningarna kan förändras där man inte har trott det.

En fråga som kan bli svår att lösa är den om möjlighet till arbetstidsförkortning. I sitt yrkande krävde Akademikerförbundet SSR inflytande över arbetstiden för medlemmarna. Exempelvis genom arbetstidskonton, fler semesterdagar eller andra regleringar som stärker individens inflytande över arbetstid och ledighet.

– Det kan säkert bli tufft, inriktningen är kanske inte så olika men hur det ska implementeras och regleras kan vi ha olika uppfattningar om, säger Markus Furuberg.

Här vill arbetsgivaren ofta lita till att det sköts på lokal nivå utan reglering, medan förbundet vill ha tydligare centrala regleringar om hur det ska gå till.

– Vi vill att det ska finnas stöd i avtalet, så att vi kan stötta upp på de platser där det inte fungerar lokalt.

Lönefrågan kan också bli tuff, medger Markus Furuberg.

– Vi tycker att våra medlemmar ska uppvärderas, det är inte alltid arbetsgivarsidan tycker det.

På liknande sätt som i frågan om arbetstid vill förbundet stödja det lokala arbetet med lönenivåer och -strukturer. Även om det blir ett sifferlöst avtal vill förbundet öka lönespridningen och möjligheterna till lönekarriär. Där kan de centrala parterna vara tydligare för att mer aktivt stödja den utvecklingen, tycker förbundet.

– Vad menar vi med en rimlig lönestruktur, var bör de särskilt yrkesskickliga ligga lönemässigt? Vi tycker att vi som centrala parter ska vara tydliga och ge vägledning i avtalet. Arbetsgivaren brukar vara mer försiktiga med tydliga besked och lämna löneprocessen helt till de lokala parterna.

När parterna träffas för första gången börjar de med att göra en tidsplan och fundera över i vilken ordning de olika frågorna ska förhandlas. Det nuvarande kollektivavtalet löper till och med mars månad och tanken är att ett nytt avtal ska finnas på plats den 1 april. Det är dock osäkert om förhandlingarna är klara till dess.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022