3 mars, 2015

Försiktig optimism till nytt förslag

I går presenterades Socialförsäkringsutredningen förslag på nya regler för de försäkringar som ska skydda sjukskrivna och arbetslösa i Sverige. Men hur arbetsrutinerna påverkas för de som jobbar med att hjälpa arbetslösa och sjukskrivna tillbaka till arbete är för tidigt att svara på.

mote_fk

Foto: Försäkringskassan

Mer än fyra år tog det att utreda frågorna om hur det framtida socialförsäkringsystemet ska se ut. Nu har sju partier, alla utom V, enats. Ett av de viktigaste förslagen i utredningen handlar om den omdebatterade bortre gränsen i sjukförsäkringen – en dörr har öppnats för att den ska slopas.

Den bortre gränsen i sjukförsäkring infördes 2008 och innebar att en maxgräns för hur länge man kan få sjukpenning. Den har fått mycket kritik. Tanken är att den sjukskrivne i stället ska mötas av tidigare insatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa insatser som i dag sätts in efter två år, tidigareläggas till efter femton månader. Dessutom ska Försäkringskassan införa mer regelbundna kontroller där den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas.

Detta kommer troligtvis att innebära ändrade arbetsrutiner för de många av handläggarna vid Försäkringskassan. Men vilka effekter det får för deras arbetsrutiner och arbetsbelastning kan man inte säga något om nu. Rita Koskinen Lundström är vice ordförande för fackförbundet Saco-S på Försäkringskassan.

– Det beror på hur arbetsgivaren hanterar det. Nyheten om utredningen har just kommit upp på vårt intranät, vi har ännu inte haft en dialog om det, säger hon.

Christer Gustafsson, ordförande för Saco-S inom Arbetsförmedlingen, ser positivt på flera av förslagen.

– Vi har fått arbetssökande till oss som är för sjuka för att kunna söka jobb. Vi välkomnar fler av förslagen i utredningen, men vill att de konkretiseras. Vi ser också positivt på förslaget om att man de första 100 dagarna av arbetslösheten (bara) ska kunna begränsa sitt yrkesmässiga sökområde till de yrken man är utbildad för eller har erfarenhet av, säger han. Risken med  nuvarande regler är att det blir undanträngningseffekter då akademiker söker arbeten som de är överkvalificerade för, säger han. 

Barbro Janson Lundkvist

Akademikern

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023