29 april, 2022

Förbundet överväger strejk i Svenska Kyrkan

AVTAL Medlingen mellan parterna i Svenska Kyrkan misslyckades. I morse gick Kommunals medlemmar ut i strejk. Även Akademikerförbundet SSR förbereder konflikt. Förbundsstyrelsen blixtinkallas för att ta beslut om nästa steg.

Arbetsgivarna inom Svenska Kyrkan sa nej till medlarnas slutbud.

Foto: Annika Clemens

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, sa sent i går kväll överraskande nej till medlarnas slutbud om ett nytt omställnings-, lön- och villkorsavtal.Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef, Markus Furuberg, är förvånad. Han upplever att parterna varit i stort sett överens om villkoren under medlingssamtalen. Förbundet liksom andra fackliga parter såg medlarnas slutbud som balanserat och i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden. De sa ja till budet. Men arbetsgivarna tyckte annorlunda.

Cecilia Herm, förhandlingschef, Skao. Foto: Skao

”Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation kan inte teckna ett omställningsavtal som blir minst åtta gånger dyrare än idag, om vi samtidigt behåller långa uppsägningstider och den unikt kostsamma lönegarantin vid omplacering, förklarar Cecilia Herm, förhandlingschef för Skao i ett pressmeddelande.

– De vill kräva ytterligare försämringar i anställningsskyddet. Här har vi ju fått försämrad lagstiftning som är på gång i och med trygghetsöverenskommelsen. Här vill de vara unika genom att frånsäga sig och ta betalt ytterligare av medlemmar inom Svenska Kyrkan, säger Markus Furuberg.

Han syftar på den arbetsmarknadsreform gällande omställning och livslångt lärande som balanserats med försämrade anställningsvillkor som förhandlats fram i överenskommelse med arbetsmarknadens parter.

Läs mer >> Nytt omställningsstöd och förändringar i arbetsrätten snart lag

I och med att medlarna lagt sitt slutbud så är medlingen i Svenska Kyrkan avslutad. Vad som blir förbundets nästa steg är ännu inte klart.

– Vi förbereder konflikt. Vi har blixtinkallat vår förbundsstyrelse till möte klockan tolv idag, där vi förväntas fatta beslut, säger Markus Furuberg.

Han anser att frågan är principiell och gäller mer än bara Svenska Kyrkans avtalsområde. Akademikerförbundet SSR kan inte acceptera att medlemmarna får sämre anställningsvillkor för att få samma omställningsavtal som andra parter på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR har närmare 700 medlemmar i Svenska kyrkan. Det rör sig om diakoner, HR-personal, administratörer och präster.

Klockan nio på fredagsmorgonen trädde fackförbundets Kommunal strejkvarsel i kraft. Då gick 500 av deras medlemmar i Svenska Kyrkan ut i strejk och över 5000 medlemmar inleder en övertidsblockad.  Det gäller bland annat krematoriemedarbetare och vaktmästare.

Läs mer >> Medlare måste kallas in för att lösa konflikten i Svenska Kyrkan
Strandade förhandlingar har återupptagits

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat...

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns r...
2 mars, 2023