25 maj, 2020

Flera förslag i las-utredningen kända – Akademikerörbundet SSR kritiskt

Trots att det är en vecka kvar innan las-utredningen presenteras har flera förslag redan läckt ut. ”Den här utredningen hade inte alls behövts”, säger Mikael Smeds om de förslag som redan är kända.

las-utredning

Las-utredningen lämnas över till Eva Nordmark på måndag den 1 juni.

GETTY IMAGES / ANNIKA CLEMENS

Fler undantag från turordningsreglerna och borttagen möjlighet att ogiltigförklara uppsägning under tvistetiden är två av de förslag som las-utredningen kommer lämna över till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nästa vecka.

Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR, är kritisk till de föreslagna förändringarna och säger att utredningen inte hade behövts alls.

– Det är inte de här problemen som är de egentliga problemen på arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att den här utredningen inte alls hade behövts. Vi är så pass kritiska och det skulle vara bättre om de här lagförslagen inte träder i kraft, säger han.

Fem personer, i stället för dagens två, ska kunna undantas från turordningsreglerna, föreslår las-utredningen. Men framför allt ska detta också gälla alla arbetsgivare, och inte som i dag endast mindre arbetsgivare. Detta urholkar anställningsskyddet, anser Akademikerförbundet SSR. Men det är också överflödigt, påpekar Mikael Smeds.

– Många arbetsgivare säger att de behöver undanta fler från turordningsreglerna för att behålla rätt kompetens. Men redan i dag krävs tillräckliga kvalifikationer för att kunna göra anspråk på en annan tjänst. Redan i dag uppfyller reglerna det behovet.

Las-utredningen tillsattes efter januariöverenskommelsen för att föreslå ändringar i lagen om anställningsskydd (las) som gör det lättare och billigare för arbetsgivare att säga upp personal samt minskar skillnaderna mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda på arbetsmarknaden.

Alla delar i utredningens förslag är inte kända än, men de som har läckt ut är tillräckligt illa, enligt Akademikerförbundet SSR. Utredningen har till och med gått längre än de direktiv som regeringen gav, enligt förbundet.

I dag kan den som blir uppsagd från sin anställning och vill driva ärendet rättsligt fortsätta att vara anställd under tiden tvisten pågår. Men las-utredningen föreslår att på företag med 15 anställda eller färre ska möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen under tvistetiden tas bort. Det gör att det i princip blir omöjligt för att anställda att pröva uppsägningen rättsligt eftersom få har råd att driva en process om de inte har lön.

– Man rycker i praktiken undan möjligheten att få en rättslig prövning för den som sägs upp, säger Mikael Smeds.

– Konsekvensen kan bli att det blir tystare arbetsplatser, helt enkelt med lägre i tak, när folk upplever att anställningsskyddet försämras.

Många i akademiska yrken sitter som sakkunniga och ska leverera bedömningar till ledningen. Vad händer om man misstänker att bedömningarna inte är bekväma?

– Men ska inte behöva välja mellan anställningstrygghet och sin professionella integritet, säger Mikael Smeds.

Ytterligare förslag i las-utredningen är att lagstifta om kompetensutveckling och att ge visstidsanställda förtur redan efter nio månader i stället för dagens tolv.

Det senare är visserligen positivt, anser Akademikerförbundet SSR, men väger inte upp för de stora försämringar i arbetsrätten som också finns med i förslaget.

– Det är inte i närheten av att balansera upp de negativa effekterna av den nya lagstiftningen om den skulle träda i kraft.

Annika Clemens

Läs även

Pride-kurs för ett inkluderande arbetsliv

Likabehandling – Vi har har en hel del kvar vad gäller tr...
3 augusti, 2021

Förbundet: Nej till förslag om robotbeslut

Digitalisering Akademikerförbundet SSR går på tvärs mot r...
27 juli, 2021

10 aktuella lagändringar att hålla koll på

Lagändringar Flera nya lagändringar träder i kraft unde...
12 juli, 2021

Regeringskrisen tvingar fram nytt kollektivavtal

Kollektivavtal Flera av SSR:s medlemmar berörs av tillfäl...
6 juli, 2021