30 oktober, 2019

Fler upplever tystnadskultur på jobbet

Var tredje akademiker upplever att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. – Lokala skyddsombud har varnat länge för detta, säger Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

daniel_h

Mer än 30 procent av akademikerna på arbetsmarknaden anser att det råder en tystnadskultur på deras arbetsplats. De upplever att det finns medarbetare som låter bli att säga vad de tycker av rädsla för att bli bestraffade, enligt en undersökning som Saco har låtit göra.

Samma undersökning visar också att två av tre akademiker tycker att visselblåsare behöver starkare skydd.

Daniel Hjalmarsson känner igen diskussionen kring tystnadskultur som han säger har förts under alla år han har jobbat på förbundet.

– Det har funnits en oro för det. Skyddsombud och lokala förtroendevalda har signalerat länge, säger han.

Ibland har det tonats ner och kallats för överdrift av arbetsgivare.

– Men tyvärr har de fått rätt. Det har ökat, säger Daniel Hjalmarsson.

Det är svårt att exakt säga vad förändringen beror på, men han tror inte att själva arbetsplatserna har förändrats på så kort tid.

– Det måste hänga ihop med övriga samhället. Något som gör att människor känner sig otrygga, en känsla av att något är sämre i samhället som vi tar med oss in på jobbet.

Ett exempel som har lyfts under senaste veckan är kultur- och bibliotekschefen i Sölvesborg. Det stod klart i torsdags förra veckan att hon skulle köpas ut och avsluta sin tjänst redan dagen efter. Även om kommunchefen har sagt att orsaken inte är hennes uttalanden i medierna är det många som misstänker att de spelar in. Hon har öppet talat om svårigheterna att vara tjänsteman i kommunen som nu styrs av SD, M, KD och det lokala SoL-partiet. Svårigheterna har bland annat handlat om detaljstyrning från styrande politiker.

– Det är klart att sånt här påverkar. Jag förstår att de som jobbar i Sölvesborg är oroliga.

Att betala för att personal som anses obekväm ska sluta har blivit vanligare och är något som kan skapa oro på en arbetsplats.

– Det är inte bara kulturchefer i Sölvesborg som köps ut. Det har krupit ner även på handläggarnivå. Att någon har uttalat sig kritiskt lyfts inte fram som skäl till en uppgörelse. Men många gånger finns det med i paketet och är en av flera orsaker till grund för utköpet, att personen har gått för långt och inte har rättat in sig i ledet, säger Daniel Hjalmarsson.

Det kan leda till att oron sprider sig och att de som är kvar på arbetsplatsen frågar sig vad orsaken var och vem som står näst på tur.

Hur ska man då hantera en tystnadskultur på arbetet?

– Det blir betydligt lättare om man har en lokalfacklig representant eller ett skyddsombud på plats. Då kan man diskutera med dem hur man kan gå vidare gemensamt. Och om det behövs kan man självklart bolla med SSR direkt. Det viktigaste är att vi försöker prata om det. Det här går inte att tiga ihjäl.

Annika Clemens

Senaste nytt

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022


Läs även

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022

Jobbyte för ökad arbetsglädje

ARBETSMARKNAD I tider av kompetensbrist erbjuder Boden k...
17 november, 2022

Sjukskrivningar till följd av stress ökar igen

ARBETSMILJÖ Efter pandemin ökar nu på nytt de stressre...
16 november, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022