7 juni, 2016

Facklig fortsättningskurs för förtroendevalda i region norr

Vill du lära dig mer om medbestämmandelagen, arbetsmiljölagstiftning, anställningsskydd och diskriminering i arbetslivet? Nu har du chansen!

Kursen vänder sig till lokalt förtroendevalda inom kommun och landsting i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Värmlands län.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till dig som i ditt fackliga uppdrag företräder förbundet i förhandlingar/samverkan med arbetsgivaren. Du ska ha genomgått facklig basutbildning. Det ska ha passerat ungefär ett år eller mer sedan du gick basutbildningen.

Plats

Kansliet, Mariedalsvägen 4 i Stockholm.
Tunnelbana: Stadshagen (blå linjen)

Datum och tid

21-22 september 2016. Den första dagen börjar med fika klockan 09:30 och den andra dagen slutar vi omkring klockan 16:00.

Program

Dag 1: Medbestämmandelagen och samverkan enligt FAS 05, arbetsmiljölagstiftningen och lokalt arbetsmiljöarbete.

Dag 2: Anställningsskydd enligt lag och avtal, samt diskriminering i arbetslivet.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligt förtroendevald (jml FML). Använd program som bifogas bekräftelsen vid ansökan.

Kostnader

Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte. Vid enkel resväg över 1,5 timmar står förbundet för hotellrum. Boka inte hotell på egen hand. Kom ihåg att också ange eventuella kostalternativ/allergier vid anmälan till träffen.

Anmäl dig senast 31 augusti 2016 via detta webformulär. Eventuella frågor ställs till Lena Dimitriadou.

Glöm inte att ansöka om ledighet med bibehållen lön för 21-22 september 2016 med stöd av Förtroendemannalagen § 6-7, och med bifogat program som stöd för din ansökan, i det fall du är fackligt förtroendevald. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort.

Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren. Förening gör detta om det inte redan är gjort. Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren.

Varmt välkommen!    

lena.dimitriadou@akademssr.se

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022