Fackens krav på regeringen: Lös långtidsarbetslösheten

Arbetslöshet Totalt 16 punkter finns med i de fackliga centralorganisationernas krav på regeringen för att lösa långtidsarbetslösheten. ”Den mest omfattande krisen i modern tid.”

Saco, TCO, LO, Akademikerförbundet SSR och ST står bakom rapporten. Foto: Knut Capra Pedersen / Eva Edsjö / Fredrik Sandin Carlson / Annika Clemens

Subventionerade jobb, ökad kapacitet för Arbetsförmedlingen och satsning på studier. Det är några av de punkter som Saco, TCO och LO vill att regeringen tar tag i för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten som har ökat kraftigt under pandemin.

Antalet långtidsarbetslösa är i dag historiskt högt, enligt de fackliga centralorganisationerna, då närmare hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen har varit arbetslösa i över ett år.

– Vi befinner oss i den mest omfattande krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Att nya grupper redan är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa gör situationen särskilt allvarlig. Därför behövs ett åtgärdsprogram, säger Göran Arrius ordförande i Saco, i ett pressmeddelande.

De tre centralorganisationerna är överens om ett program om 16 åtgärdspunkter. Åtgärdsprogrammet som även har undertecknats av Akademikerförbundet SSR och ST föreslås bli en del av höstbudgeten.

Arbetsförmedlingen behöver mer resurser för att kunna öka insatser och stöd från specialistprofessioner. En vetenskaplig utredning bör också genomföras för att ta reda på hur automatiseringen har förändrat arbetsförmedlarrollen, skriver de fackliga organisationerna i sitt inspel till regeringen.

De anser också att fler arbetslösa behöver utbilda sig och föreslår bland annat fler snabbspår för nyanlända som har utbildning i eller erfarenhet av bristyrken, att Arbetsförmedlingen ska anvisa fler arbetslösa till utbildning samt ökat tillgång på kompletterande utbildning på alla nivåer.

Dessutom föreslås fler subventionerade anställningar för att få långtidsarbetslösa ut på arbetsmarknaden. Taken för vilka löner som subventioneras fullt ut bör ökas väsentligt och alla subventionerade anställningar bör omfattas av lagen om anställningsskydd.

Utöver detta bör den tillfälliga höjningen av taket på 1 200 kronor i dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen permanentas, skriver de fackliga organisationerna. Detta för att säkra inkomsttryggheten, som enligt facken har ett stort värde för både individer och samhälle.

– Därefter bör regering och riksdag, för att undvika att inkomsttryggheten gradvis urholkas, fatta beslut om att indexera taket så att det följer löneutvecklingen, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Hela rapporten finns att läsa här.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023