5 mars, 2021

Fack vs. politik: ”Kan uppstå lojalitetskonflikt”

Transport gjorde fel i att utesluta en SD-politiker från fackförbundet, beslutade Stockholms tingsrätt på torsdagen. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet – men var går egentligen gränsen för medlemmarnas politiska engagemang?

transport_aka

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och chefsjuristen Mikael Smeds poängterar att förbundet inte aktivt driver någon efterforskning om medlemmarnas politiska tillhörighet.

MAGNUS LÄNJE/SANDRA JONSSON

I början av februari 2019 uteslöts en man ur Svenska Transportarbetareförbundet, även kallat Transport, på grund av sitt politiska engagemang i Sverigedemokraterna (SD). Nu har domen fallit i Stockholms tingsrätt, som menar att Transport gjorde fel i att utesluta politikern.

Transports argument: SD-politikern bryter mot förbundets stadgar, där det bland annat finns en målsättning att verka ”för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”.

Tingsrätten skriver i sitt beslut: ”Eftersom förbundet inte har förmått visa att (namn) gjort sig skyldig till något som enligt förbundets stadgar berättigat förbundet att utesluta honom ogiltigförklarar tingsrätten beslutet om uteslutning”

SD-politikern begärde även 100 000 i ersättning för ”ideell skada”, men det avslogs.

Chefsjuristen: ”Föll i första steget”

Mikael Smeds, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR, har läst igenom domen.

– Om förbundet hade lyckats styrka att politikern antingen aktivt verkade för något som stod i strid med förbundets stadgar, eller genom sitt medlemskap i SD främjande en verksamhet som gjorde det, först då hade man kunnat gått över till frågan om föreningsrättskränkning. Men det föll redan i första steget – man kunde helt enkelt inte bevisa att SD:s principprogram, från 2011 ska sägas, alternativt politikerns agerande själv, skulle stå i strid med förbundets stadgar.

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, vill inte värdera Transports agerande i rätt eller fel och poängterar att varje förbund agerar utifrån sitt perspektiv.

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet, men medlemmarna måste dela förbundets värdegrund.

Tittar man närmare på värdegrunden återfinns bland annat bestämmelser om att förbundet förespråkar ett jämlikt arbetsliv för alla, till exempel oberoende av etnisk tillhörighet eller könsöverskridande identitet.

Utesluter det politiskt engagemang för något parti i Sverige?

– Vi är väldigt stolta över våra stadgar, vi lägger ner stort arbete i att lyfta fram dem och prata om värderingar. Akademikerförbundet SSR är ett starkt värderingstyrt förbund. Jag tror att vår omvärld uppfattar oss som ett förbund som står upp för allas lika värde och mänskliga rättigheter – vi räds inte för att ta ton i frågor som handlar om rasism, och nazism och främlingsfientlighet, säger Heike Erkers och nämner fokusområdet ”Öppet Sverige”, som bedrivits sedan 2015.

Samtidigt betonar ordföranden att förbundet inte driver någon aktiv efterforskning om medlemmarnas politiska tillhörighet.

Det krävs för uteslutning

Mikael Smeds stämmer in i Heike Erkers ord, förbundet punktbevakar inte på något sätt medlemmarna. Chefsjuristen konstaterar också att politiskt kontra fackligt engagemang inte är någon enkel fråga. Även om medlemmarna i praktiken skriver under på Akademikerförbundet SSR:s stadgar kan konflikter uppstå i enskilda fall.

– Säg att du är medlem hos oss och samtidigt verkar som förtroendevald i ett politiskt parti vars explicita syfte är att verka för en politik om att människor har olika värde. Då uppstår en form av lojalitetskonflikt – både för förbundet, men också för dig. Det innebär inte, från SSR:s horisont, att ett uteslutningsärende inleds automatiskt. Det krävs mer än så, säger Mikael Smeds och ger ett exempel:

– Att du gör dig känd och uppmärksammar ditt parti, eller dina politiska ståndpunkter, på ett sätt som väcker allmän debatt. Samt att det sker en anmälan till förbundet.

Om man drar det till sin spets: Får man vara aktiv i ett nazistiskt parti och vara medlem i Akademikerförbundet SSR? Heike Erkers svarar:

– Vi har en rutin för hur vi ska hantera det. Skulle det hända något på en arbetsplats eller i en lokalförening, och våra medlemmar eller förtroendevalda hör av sig till oss om en medlem som aktivt markerar att den inte står upp för människors lika värde, då kommer det in som ett ärende till vår förbundsstyrelse. Därefter tillsätts en kvalitetssäkrad, rättslig utredning som följer ett antal rutiner och där personen det berör får ge sin bild, säger Heike Erkers och betonar senare:

Det utredningen sedan kommer fram till är det förbundsstyrelsen har att utgå ifrån inför eventuellt beslut, betonar Heike Erkers, och fortsätter:

– Jag är övertygad om att våra medlemmar och förtroendevalda står upp för de grundläggande värderingarna som förbundet står för, men jag kan heller inte veta säkert.

Klara Stefansson

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Kritik mot otillräcklig satsning på förebyggande arbete

POLITIK Akademikerförbundet SSR: ”Ett hån mot våra...
11 november, 2022

Rapporteringsplikt av papperslösa ifrågasätts – R...

POLITIK Enligt Tidöavtalet ska kommun- och myndigh...
1 november, 2022