10 maj, 2022

Få ukrainska flyktingar inskrivna hos Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen ser stort intresse hos arbetsgivare för arbetskraft av ukrainska flyktingar. Men än så länge har färre än 100 flyktingar från Ukraina skrivits in hos Arbetsförmedlingen.

Skuggfigurer i blågula färger. Foto: Getty

Foto: Getty

Sedan Rysslands invasion av har fler än 21 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige och i mars hade Migrationsverket har fattat över 9 000 beslut om uppehållstillstånd. Inom Arbetsförmedlingen har man sett över beredskapen och samverkan med andra myndigheter för att klara av en hårdare arbetsbelastning, men i dagsläget har färre än hundra ukrainare skrivits in hos Arbetsförmedlingen. Det säger Helén Justegård, ordförande i Saco-S inom Arbetsförmedlingen.

Helen Justergård, Arbetsförmedlingen. Foto Privat

– Vi vet inte exakt vilken kompetens de som kommer från Ukraina har. Ofta har man en annan utbildningsbakgrund om man kommer från Europa än vad andra flyktingar från andra länder har. Och det finns intresse hos arbetsgivare för den här gruppen, men än så länge har de inte kommit så många till oss.

För personalen inom myndigheten har det ännu inte inneburit någon större belastning arbetsmiljömässigt, säger hon.

Arbetet med att ta emot personer enligt massflyktingdirektivet är i sig nytt eftersom direktivet aldrig någonsin tidigare aktiverats. Men i praktiken skiljer sig arbetsuppgifterna i dagsläget inte särskilt mycket från vad personalen inom Arbetsförmedlingen sedan tidigare är vana vid, förklarar Helén Justegård.

– Vi har inte några nya uppdrag utan som alltid ska vi kunna ta emot, skriva in personer som fått uppehållstillstånd och erbjuda insatser som är möjliga utifrån att dessa människor vistas i Sverige enligt massflyktingdirektivet.

Däremot innebär det nya direktivet att flyktingar som kommer från Ukraina inte kan erbjudas exakt samma insatser som flyktingar från andra länder, eftersom massflyktingdirektivet ger miniminormer för att ge tillfälligt skydd. De ingår till exempel inte i Arbetsförmedlingens etableringsprogram där flyktingar erbjuds individuellt utformade insatser och stöd som Svenskaundervisning för invandrare (SFI), med målet att snabbt komma i arbete. Helén Justegård ser det som en utmaning.

– Vi har ju aldrig jobbat med massflyktingdirektivet tidigare så vi läser på och tittar utifrån lagar och regelverket vad som gäller. Det är det som styr. Vi gör inte skillnad på flyktingar utifrån ursprung och vi kan inte särbehandla någon.

En annan sådan utmaning kan vara att flyktingar från Ukraina inte får folkbokföra sig i Sverige.

– Sammantaget är det sådant som kan göra det svårare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Men myndigheten försöker göra allt vad den kan för att vara behjälplig med att skapa arenor där arbetsgivare och arbetssökande från Ukraina kan mötas, säger Helén Justegård.

Annica Ögren

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023