12 februari, 2016

Få misshandlade barn berättar för personal

En femtedel av alla barn säger sig ha utsatts för någon form av misshandel, visar en ny avhandling från Karlstad universitet. Och det är oftast till jämnåriga som utsatta barn vänder sig för att berätta.

1875740-forgotten-doll

Foto: Mostphotos

– Det är förvånande många som säger sig ha utsatts. Men man får ta siffran med en nypa salt, eftersom att vi i Sverige räknar in de mildare formerna av misshandel. Men tittar man på allvarlig misshandel är siffran 5,5 procent och det tycker jag också är en ganska hög siffra, säger Carolina Jernbro, som skrivit avhandlingen.

Efter att lagen mot barnaga kom till 1979 gör regeringen regelbundna uppföljningar, där anonyma enkäter skickas ut i skolorna. Studierna görs av Stiftelsen allmänna barnhuset tillsammans med Karlstad universitet, och har utgjort underlag för Carolina Jernbros doktorsavhandling, Barnmisshandel ur barn och ungas perspektiv. Den bygger på studier gjorda 2000, 2006 och 2011.

Både fysisk och psykisk misshandel har undersökts, men nyss nämnda siffror gäller den fysiska. Att utläsa vilken typ av misshandel som leder till vilka konsekvenser för hälsan är svårt, eftersom att den som är utsatt för fysisk misshandel ofta även är utsatt för psykisk, berättar Carolina Jernbro.

– De överlappade så mycket att det inte gick att särskilja. Den som varit utsatt för misshandel får psykosomatiska symptom, som huvudvärk, magont, yrsel, dålig aptit och sömnsvårigheter. Och ju värre utsatt barnet varit desto fler symptom, säger Carolina Jernbro.

I kvalitativa intervjuer som gjorts med ungdomar i 20-årsåldern har det visats att de som blivit systematiskt kränkta, nedvärderade och skrattade åt känt sig deprimerade långt efteråt, och att det i vissa fall satt djupare spår än den fysiska misshandeln.

Studien från 2011 med elever i nionde klass visade att 11 procent av de utsatta barnen berättat för professionella, som lärare eller personal i elevhälsan. 37 procent hade berättat för en jämnårig, som en vän eller ett syskon och 18 procent hade berättat för en förälder. Det kom fram olika anledningar till varför barnen inte ville berätta; Att man vill skydda föräldrarna och inte vill att det ska leda till ett omhändertagande, att man inte litar på vuxna, eller känner att en anmälan ändå inte kommer leda till förändring.

– Det viktigaste är att personalen har barnens perspektiv i fokus, och vågar fråga om man misstänker att något är fel. Det behöver inte vara ”blir du slagen”, utan kan vara mer allmänt hur barnet har det hemma eller i klassen, säger Carolina Jernbro.

Trots svårigheterna att få barn att berätta finns det många exempel på barn och unga som prisar elevhälsan i sina enkätsvar, och Carolina Jernbro betonar vikten av det förebyggande arbete som görs.

– Det fanns flera starka citat som att ”jag hade inte levt idag om det inte vore för kuratorn”. Elevhälsan gör väldigt mycket och ju mer tillgängliga de är desto bättre.

Text: Adam Westin

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024