7 juni, 2022

Eva Nordmark: Sverige bör säga nej till förslag om minimilöner i EU

Lön I natt enades Europaparlamentet och EU-rådets förhandlare om ett utkast till direktiv om minimilöner i unionen. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill att Sverige säger nej till förslaget.

Arbetsmarknadsmininster Eva Nordmark (S) håller presskonferens om EU:s förslag till gemensam lagstiftning om minimilöner.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under tisdagens presskonferens.

– Vi kommer att föreslå till riksdagen att Sverige, trots att vi uppnått viktiga förändringar i förhandlingarna, ska rösta nej till det här direktivet, sade Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid en presskonferens på tisdagsmorgonen.

– Det är välkänt att vi i Sverige aldrig velat se minimilöner på EU-nivå. Det finns en stor samsyn om detta både politiskt och mellan parterna. Lönebildning hanteras bäst så när de som de angår som möjligt, i Sverige enbart av fack och arbetsgivare, utan politisk inblandning, fortsatte hon.

En majoritet av EU-länderna stödjer dock förslaget om en gemensam lag om minimilöner inom EU. Många andra länder har till skillnad från Sverige redan lagstadgade minimilöner.

– Självklart är det viktigt att alla som jobbar ska kunna leva på sin lön och att vi inte ska ha någon låglönekonkurrens i EU. Men i Sverige så är det arbetsmarknadens parter som är garanten för det, sade Eva Nordmark.

Enligt Eva Nordmark har dock Sverige fått igenom viktiga undantag som gör att förslaget inte kommer att påverka den svenska modellen.

– Direktivet innebär inte några krav på förändringar i vår lagstiftning eller hur vi beslutar om löner i Sverige. Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmelser och arbetsmarknadens parter kommer även i framtiden att fullt ut ansvara för lönebildningen.

Eva Nordmark tycker trots detta att det är viktigt att Sverige markerar och står upp för ståndpunkten att lönebildningen sköts bäst nationellt. En ståndpunkt som är väl förankrad hos den svenska arbetsmarknadens parter.

Heike Erkers. Foto Akademikerförbundet SSR.

– Jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern ger ett klart och tydligt besked. Hon gör ju också det i och med att hon vet att samtliga parter, både arbetsgivare och fack i Sverige, stöttar det här, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers om förslaget.

– Vi är emot lagstiftning om minimilöner inom EU och tycker att det här var en dålig idé från första början, betonar hon.

Läs mer ›› Svängningen: Saco säger ja till minilöner
Europafacken oeniga om minimilöner
Minimilöner oroar förbundet

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023