7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar fast de är sjuka

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra jobb från distans. Samtidigt har många för mycket på jobbet och arbetar trots att de är sjuka. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport för 2021.

9 av 10 uppger att de kan göra ett bra jobb från distans. Samtidigt har många för mycket på jobbet och arbetar trots att de är sjuka. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport för 2021.

Arbetsmiljöverkets rapport för 2021 har släppts. Nytt för i år är att man har undersökt arbetsmiljön kopplat till distansarbete.

Rapporten beskriver hur befolkningen upplever sin arbetsmiljö, och nytt för i år är att man har undersökt skrivbordsarbete som utförs på distans. Så många som nio av tio med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö.

– Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

En utmaning i distansarbetet är dock ergonomin, visar undersökningen. 80 procent av de tillfrågade som arbetar i kontorsmiljö har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord. Däremot är det endast 40 procent som har möjlighet att växla mellan sittande och stående arbetsställning i hemmet vid distansarbete.

– Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, i stället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller, säger Erna Zelmin.

Samtidigt som många upplever att distansarbete kan bidra till ett hållbart arbetsliv har drygt sex av tio tillfrågade någon gång under de senaste tolv månaderna arbetat trots att de varit sjuka. Några av de vanligaste förklaringarna är att man inte vill belasta sina kollegor, att det inte finns någon annan som kan utföra uppgifterna eller att man inte har råd att vara sjuk.

– Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för hur arbetet organiseras och för att göra det mindre sårbart om något oförutsägbart händer, exempelvis vid en sjukskrivning av en medarbetare. Det ansvaret gäller oavsett om arbetsuppgifterna sker på distans eller på den fysiska arbetsplatsen, säger Erna Zelmin.

Undersökningen visar också att mer än hälften av de tillfrågade, drygt 60 procent, uppger att de har för mycket att göra på arbetet. Andelen som uppger alldeles för mycket att göra är högre bland de som knappt alls arbetar hemifrån medan de som helt eller nästan helt arbetar hemifrån har lägst andel, 24 respektive 15 procent.

Therese Johansson

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023