30 november, 2021

Heike Erkers: ”Det handlar om politiska prioriteringar”

Politiska lösningar vilar sällan på de professionellas kunskap. Detta märks inte minst i den debatt som förs kring orsaken till kriminalitet och dess konsekvenser. Brottsförebyggande insatser tenderar att riktas mot skärpta straff och lagföring än mer djupgående förslag på lösningar.

Heike Erkers

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR

Foto: Sandra Johnson

Jag har skrivit om detta förut men det tjänar att upprepas. Många av de viktiga socialpolitiska frågorna som innan stod på den politiska dagordningen har nu fått lämna plats för just denna – kriminalitet och brottsförebyggande arbete. Inte sällan skjuter man in sig på åtgärder kopplat till rättsvårdande insatser.

Därför är det av ännu större vikt att vi nu driver behovet och nödvändigheten av främjande och förebyggande insatser. Det är nämligen genom att arbeta förebyggande – på alla nivåer; samhälls-, grupp-, och individnivå – som vi tillsammans kan åstadkomma de samhällsförbättringar som vi strävar efter.

I grunden handlar det om politiska prioriteringar och att lyfta fram och visa på den viktiga roll som förebyggande arbete spelar för att uppnå ett fungerande välfärdssamhälle.

Vårt fokus ska vara på vad vi kan göra om vi får förutsättningar att göra det. Det vill säga mer kunskap, mer kompetens och rätten till ett professionellt handlingsutrymme.

Och under parollen Uppdrag Välfärd har vi nu fokus på valet 2022.

Med tydliga kravställningar och berättelser från er vardag ställer vi krav på morgondagens regering och ansvariga politiker.

Heike Erkers

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022

”Oavsett vad man tycker har SD historiskt mycket makt”

LEDARE Som fristående tidning är det en självklar...
20 oktober, 2022

"En av flera pusselbitar är omställning"

LEDARE Det nya omställningsstödet är en vinst för...
27 september, 2022