12 oktober, 2015

”Det finns ingen nu som kan fly ifrån sin plikt”

Regeringen flaggar för tältläger och akuta åtgärder för att möta flyktingkrisen. Men för att etableringen ska fungera på lång sikt krävs insatser från alla samhällets instanser, sade representanter för regeringen vid en nationell samling om etableringsinsatser på måndagen.

image

Stefan Löfven inledningstalar på konferensen Sverige tillsammans.

Omkring 800 representanter från myndigheter, kommuner, civilsamhälle och fackliga organisationer samlades på måndagen för att diskutera hur man kan förbättra förutsättningarna för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Även kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarade vid invigningen av dagen. 

– Det som sker här nu är en av de största humanitära insatserna i vår historia. Vi har ett mycket ansträngt läge i myndigheter och i våra kommuner och därför krävs samling och gemensamt ansvarstagande. Alla kommuner måste vara med och ta sitt ansvar, det finns ingen nu som kan fly ifrån sin plikt, sade statsminister Stefan Löfven när han inledde konferensen Sverige tillsammans på Münchenbryggeriet i Stockholm.

"100-klubben"

Som ett led i att skapa fler snabbvägar in på arbetsmarknaden presenterade statsministern en ny satsning kallad 100-klubben. Företag som tar emot hundra nyanlända på tre månader ska få skräddarsydd hjälp och insatser från Arbetsförmedlingen, som nu öppnar en särskild telefonlinje för intresserade företag. 

Idag sorteras många kvalificerade personer omedvetet eller medvetet bort i rekryteringsprocessen på grund av utländskklingande namn, sade Olof Åslund, generaldirektör på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Många går fortfarande arbetslösa tio år efter det att de anlänt till Sverige. En orsak är att det finns en underrepresentation av personer med utländsk bakgrund på beslutsfattande positioner, menar han, eftersom chefens bakgrund i viss mån styr rekrytering. Med en större mångfalt i chefsledet skulle man lättare kunna påverka dem som står längre bort från arbetsmarknaden.

Skramla praktikplatser

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson underströk att det är viktigt att nyanlända inte fastnar i en långsträckt väntetid – först på uppehållstillstånd och sen på jobb – utan snabbt får in en fot på arbetsmarknaden.

– Vi skulle behöva hela Sverige skramlar praktikplatser. Nu behöver vi att arbetsgivare öppnar sina arbetsplatser och att medarbetare öppnar sina nätverk, sade Ylva Johansson.

Måndagens nationella samling kommer i vinter att följas upp med regionala konferenser om nyanländas etablering – då i länsstyrelsernas regi. Representanter från kommuner, landsting, berörda myndigheter och civilsamhälle kommer att bjudas in för att fortsätta diskutera hur man lokalt kan lösa frågor som bostadsförsörjning, placering av ensamkommande barn och hur man hjälpa nyanlända i arbete. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023