25 augusti, 2022

Debatt: Hur mycket effektivisering tål socialtjänsten?

POLITIK I en debatt arrangerad av Akademikerförbundet SSR:s klubb i Stockholms stad möttes politiker för att debattera arbetsvillkoren inom socialtjänsten.

Politiker från Stockholms stad möttes i en debatt om socialtjänsten. Arrangör Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Stockholm.

Foto: Annika Clemens

Är generella effektiviseringar inom socialtjänsten ett sätt att urholka verksamheten som får personalen att gå på knäna – eller är det en nödvändighet för att kunna utveckla verksamheten?

Meningarna var delade i den panel av politiker från Stockholms stad som var på ABF-huset på torsdagskvällen. Moderator Simon Vinge inledde med att citera en professor på Handelshögskolan som beskrev generella effektiviseringar som ett sätt att kräva att personalen gör samma jobb, gärna lite bättre, men med mindre resurser. Något som i princip inte är möjligt.

Men socialborgarråd Jan Jönsson (L) förklarade att generella effektiviseringar tvärt om är viktiga för att kunna utveckla verksamheten.

Om vi inte gör det har vi inte några pengar att omfördela. I så fall är alternativet att politikerna väljer vilka verksamheter som ska bort för att andra ska växa. Det är bättre om verksamheten går igenom och ser om det finns saker att spara på för att omfördela, sade han.

Han poängterade också att det däremot skulle vara sämre om det handlade om reella effektiviseringar, något som inte har skett i Stockholm, enligt det politiska styret.

Den skattesänkning som det blågröna styret i Stockholm genomförde motsvarar 400 miljoner kronor, eller 600-700 tjänster, konstaterade Simon Vinge.

 Det stämmer, men vi har inte några reella besparingar eller uppsägningar inom socialtjänsten.

Ole-Jörgen Persson (M) tycker att modellen med generella effektiviseringar är bra.

Jag tror inte på att vi politiker ska gå in och detaljstyra på det sättet som det annars skulle bli. Men de effektiviseringar vi har gjort har inte gjort att människor behövt gå från sina arbeten. Tvärt om har vi förstärkt socialtjänsten med 1 miljard kronor.

Men Alexandra Mattson (V), vice ordförande i socialnämnden, konstaterade att det är skillnad på var man genomför effektiviseringarna.

Man måste inte ha effektiviseringar. En sak är snöröjning, men det går inte att effektivisera i förskola eller omsorg. Man kan höja skatten eller sänka den. Hade man inte gjort den skattesänkning hade skatten fortsatt varit bland de lägsta i Stockholms län hade man haft råd med mer.

De generella effektiviseringarna riskerar att leda till att det inte blir likvärdigt i alla stadsdelar, påpekade Anna Rantala Bonnier (Fi).

 Det finns en risk att olika stadsdelar prioriterar olika. Så får vi inte ha det.

Socialdemokraterna kommer att säga nej till generella effektiviseringar i socialtjänsten, sade Karin Gustafsson (S).

 Vi vet hur mycket socialtjänstens personal springer. Därför säger vi nej.

Men det är inte så lätt gjort i praktiken, menade Ole-Jörgen Persson.

Det är enkelt att stå i opposition och säga nej, men inte så enkelt i praktiken. Jag minns inte någon majoritet som inte har gjort det. Och en hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med minst marginaler. Jag tror inte på det.

På frågan om det behövs fler medarbetare för förebyggande socialt arbete lyfte alla politiker upp skylten med den gröna pilen uppåt för ja och möttes av applåder från publiken.

Michaela Hollis (KD), efterlyste mer förebyggande arbete riktat mot föräldrar och familjer och fick medhåll från flera andra.

Publiken ställde frågor om arbetsmiljön för socialsekreterarna i Stockholms stad .

Jag är orolig för de yngre som kommer in i jobbet, sade Thomas Wihlman (C).

 Det behöver finnas mentorer. Det finns de som flyr från jobbet för att de tvingas ta sig an de tunga fallen direkt.

Gabrielle Gjerswold (MP) lyfte problemet med mätning, något som tar tid i onödan, menade hon.

– New public management kan göra en helt galen. Man sitter och mäter för att politikerna ska ha något att läsa. Det är viktigt med ett tillitsfullt ledarskap.

Förbundets lokalförening i Stockholm ställde också en rad raka frågor till panelen och fick enhälligt ja på frågan om menstryggade arbetsplatser. Alla politiker sade också ja till möjligheten att ta ut en friskvårdstimme. Däremot när det gällde att justera för kostnadsökningar i budgeten var panelen splittrad. Omöjligt att lova något sådant, menade de styrande partierna, medan oppositionen svarade med grön pil uppåt.

Grön pil upp för ja och röd pil ner för nej. Från vänster: Anna Rantala Bonnier (Fi), Michaela Hollis (KD), Thomas Wihlman (C), Gabrielle Gjerswold (MP), Jan Jönsson (L), Alexandra Mattson (V), Ole-Jörgen Persson (M) och Karin Gustafsson (S).

Annika Clemens

Senaste nytt

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Ny rapport: Förebyggande arbete nödvändigt mot LVU-k...

LVU-KAMPANJEN Desinformationskampanjen mot svensk social...
28 april, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023