12 november, 2021

De lotsar nyanställda genom första året

UTBILDNING Att gå direkt från utbildning till ett jobb i socialtjänsten kan vara tufft. I Uppsala får nyanställda stöd av Ny på jobbet-gruppen.

Bergljot Tvedtsen och My Eriksson på socialtjänsten i Uppsala. Foto: Viktor Gårdsäter.

Bergljot Tvedten och My Eriksson vid Fyrisån i Uppsala.

Foto: Viktor Gårdsäter

– När man kommer ut från socionomutbildningen kan man inte yrket. Man måste lära sig myndighetskontexten först, säger Bergljot Tvedten.

Hon och specialisthandläggarkollegan My Eriksson fick för sex år sedan i uppdrag av cheferna att skapa en introduktion för nyanställda. De bestämde sig för att samla alla nya på avdelningen för barn och ungdom i en gemensam grupp där de kunde ta del av praxis i en trygg lärandemiljö. Utbildningen fick namnet Nya På jobbet-gruppen, förkortat NPG-gruppen.

– Det här är vårt skötebarn. Det är ett viktigt jobb att introducera nya kollegor, säger My Eriksson, som precis lämnat socialtjänsten efter 20 år för ett jobb på BUP.

"Det är en öppen grupp. Den som börjar hos oss på måndag kan vara med på NPG-träffen redan på torsdag samma vecka."

Bergljot Tvedten

När Bergljot och My började arbeta på avdelningen för barn- och ungdom för över tjugo år sedan fanns det ingen introduktionsutbildning. Istället hade de fler erfarna kollegor.

– Vi var rustade på ett annat sätt. Jag hade jobbat i fem år när jag kom hit. Då räknades barn- och unga som ett kvalificerat arbete. Det var inte det första jobbet man fick, säger Bergljot Tvedten.

Sedan 2016 bjuds nyanställda socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning för barn och unga in till NPG-gruppen. Antalet deltagare i gruppen varierar, från 5 till 30 personer, beroende på hur bemanningen ser ut.

Antalet deltagare i gruppen varierar, från 5 till 30 personer, beroende på hur bemanningen ser ut.

– Det är en öppen grupp. Den som börjar hos oss på måndag kan vara med på NPG-träffen redan på torsdag samma vecka. Tanken är att man inte ska behöva vänta på att få till sig behövlig kunskap, säger Bergljot Tvedten.

De flesta av deltagarna är mellan 23-30 år gamla, men några har också varit äldre med erfarenhet från andra yrkesområden än barn och ungdom.

– Vi har haft deltagare som kommit in från vuxensidan. Då överskattar de ofta sina kunskaper. Det är en helt annan lagstiftning för barn och ungdomar än när man jobbar med försörjningsstöd för vuxna, säger Bergljot Tvedten.

– Men det finns en dynamik i att vi är många som träffas som har olika erfarenheter, säger My Eriksson.

"Vi vill också inspirera och uttrycka glädje på NPG-gruppen."

My Eriksson

Gruppen brukar ha åtta träffar med olika teman under ett år. Vilka teman som avhandlas beror på gruppdeltagarnas behov. Grundstrukturen för utbildningen är dock densamma år från år.

– Vi brukar ha två tillfällen med Lagen om Vård av Unga, LVU. Det är myndighetsutövning satt på sin spets. Normalt sett ska man ha jobbat ett år innan man får sitt första LVU-fall, men det kommer ofta snabbare än man tror. Vi hade en tjej som jobbat en sommar när fick sitt första, säger Bergljot Tvedten.

Gruppträffarna inleds med en teoretisk bakgrund kopplad till myndighetsutövningen, för att sedan övergå i praktiska övningar, grupparbeten och diskussioner.

Ibland bjuder de också in ”experter” till träffarna. Kommunjuristen har till exempel varit med och pratat om socialtjänstlagen och LVU, samordnare från Barnahus i Uppsala har pratat om hur man sam-talar med barn och unga som utsatts för våld och Barnombudet i Uppsala har informerat om FN:s barn-konvention.

Målet är att deltagarna ska ta med sig nya kunskaper, verktyg och färdigheter som de kan använda i det dagliga arbetet.

– Vi vill också inspirera och uttrycka glädje på NPG-gruppen. Vi har ett kvalificerat och svårt, men också ett kreativt och roligt arbete, där vi kan göra skillnad för de barn och ungdomar vi möter, säger My Eriksson.

– Man blir aldrig fullärd i det här yrket, säger Bergljot Tvedten.

"Det var jättevärdefullt. En bra möjlighet att som ny få diskutera med andra."

Therése Lövgren

Socionomen Therese Lövgren. Foto Privat

Therése Lövgren blev anställd som socialsekreterare på avdelningen barn och ungdom i januari 2019. Hon kom direkt från socionomprogrammet när hon och var en av 10-15 deltagare i Nya På jobbet-Gruppen det året. De flesta andra var också nyutexaminerade. Hon tycker att introduktionsutbildning-en gav något mer än den teoretiska utbildningen på universitetet.

– Det var jättevärdefullt. En bra möjlighet att som ny få diskutera med andra. Det var skönt att veta att man inte var ensam om vissa tankar. Det var som ett forum där man kunde ställa alla sina frågor och bolla saker med andra. Vi har inte så mycket tid att prata och reflektera i arbetet annars, säger hon.

Therése Lövgren minns också att de gick igenom LVU väldigt grundligt, vilket kändes tryggt att ha med sig, då det ibland kan gå väldigt snabbt i jobbet sedan.

Det bästa med NPG-gruppen var dock att hon fick koll på saker.

– Jag fick en bredare bild av vilka verksamheter som finns. När jag väl hamnade i en situation så hade jag något med mig. Det var inte helt nytt. Då känner man sig inte lika vilsen. Sedan var det också bra att vi kom i kontakt med andra socialsekreterare och kunde se till att samverka mellan olika enheter, säger Therése Lövgren.

Läs mer >> Erfarna kollegor inte bäst på att introducera

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Prognos: Bristen på präster och socionomer består

BEMANNING Socionomer, präster och diakoner kommer at...
28 mars, 2024

Socionomutbildningen ses över – ”Studenterna b...

UTBILDNING Beskedet att socionomutbildningen ska ses ...
26 mars, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024