Då går HR-chefer, präster och socialsekreterare i pension