28 november, 2019

Chefen viktig för att äldre ska arbeta längre

Personer som är 56 år och äldre blir långtidssjukskrivna i högre utsträckning än sina medelålders kollegor. Trots det måste fler jobba längre för att behålla välfärden. Då spelar arbetsmiljö och chefens attityd en viktig roll.

afa-pk2

Sysselsättningsgraden hos äldre ökar sakta, enligt siffror som presenterades på Afa försäkring på torsdagen. Foto: Annika Clemens

I en färsk rapport från Afa försäkring presenteras statistik över hur sjuka äldre i arbetslivet är jämfört med sina yngre kollegor. Det visar sig att anställda i åldrarna 56-64 år är överrepresenterade i både långtidssjukskrivningar och arbetsolyckor.

Särskilt för män i privat sektor ökar risken för lång sjukfrånvaro när de har passerat 56 år. De vanligaste diagnoserna för både män och kvinnor är psykiska sjukdomar och ledsjukdomar.  Arbetsolyckorna ökar också med åldern och de vanligaste skadorna kommer av fallolyckor för både män och kvinnor.

I dag är cirka 2 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare 65 år eller äldre. När den gruppen växer måste fler jobba längre för att både pensionssystem och välfärd ska fungera. Och för att fler ska jobba längre är arbetsmiljön viktig, men inte bara för de äldre utan under hela arbetslivet.

– Arbetsmiljön från dag ett på jobbet är viktig för att man ska orka jobba längre, konstaterar Eva Wingård, deltagare i Delegationen för senior arbetskraft som regeringen har tillsatt.

Regeringen har tillsatt delegationen för att fler ska arbeta längre, något som anses nödvändigt dels för att försörja den allt större andelen pensionärer i samhället och dels för att det saknas arbetskraft och kompetens i många sektorer. Uppdraget är att lyfta frågor som rör synen på äldre.

– Vi ska verka för ett mer inkluderande åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Allt fler behöver jobba när vi blir äldre, säger Maria Söderberg, också från delegationen.

En faktor som sällan har lyfts i diskussionerna är vilken roll chefen spelar för att få sina medarbetare att arbeta längre.

– Hittills har samhällsdiskussionen rört sig på övergripande nivå, som pensionssystem, eller på individnivå. Men en aktör har saknats och det är arbetsgivaren och chefens betydelse, säger Ewa Wikström, professor i management och organisation vid Göteborgs universitet.

Hon har studerat vilken roll chefens syn på kunskap spelar för att äldre medarbetare ska välja antingen pension eller att jobba vidare. Vissa chefer kan se att äldre har erfarenhet och bidrar till stabilitet. Men det finns också chefer som ser att produktiviteten sjunker hos äldre medarbetare. Det finns chefer som tycker att äldre motsätter sig ny teknik och att de är ovilliga att delta i förändringsarbete.

– Chefens syn på kunskap och kunnande behöver ändras så att äldres kunnande värdesätts. I dag nedvärderas den tysta kunskap och erfarenhet som äldre har, säger hon.

För att behålla fler i arbete behöver chefer arbeta med så kallat åldersmedvetet ledarskap. Exempel på det kan vara mentorskap där man tar vara på senior kunskap och skapar ett kunskapsutbyte mellan personer i olika åldrar.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024