28 november, 2019

Chefen viktig för att äldre ska arbeta längre

Personer som är 56 år och äldre blir långtidssjukskrivna i högre utsträckning än sina medelålders kollegor. Trots det måste fler jobba längre för att behålla välfärden. Då spelar arbetsmiljö och chefens attityd en viktig roll.

afa-pk2

Sysselsättningsgraden hos äldre ökar sakta, enligt siffror som presenterades på Afa försäkring på torsdagen. Foto: Annika Clemens

I en färsk rapport från Afa försäkring presenteras statistik över hur sjuka äldre i arbetslivet är jämfört med sina yngre kollegor. Det visar sig att anställda i åldrarna 56-64 år är överrepresenterade i både långtidssjukskrivningar och arbetsolyckor.

Särskilt för män i privat sektor ökar risken för lång sjukfrånvaro när de har passerat 56 år. De vanligaste diagnoserna för både män och kvinnor är psykiska sjukdomar och ledsjukdomar.  Arbetsolyckorna ökar också med åldern och de vanligaste skadorna kommer av fallolyckor för både män och kvinnor.

I dag är cirka 2 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare 65 år eller äldre. När den gruppen växer måste fler jobba längre för att både pensionssystem och välfärd ska fungera. Och för att fler ska jobba längre är arbetsmiljön viktig, men inte bara för de äldre utan under hela arbetslivet.

– Arbetsmiljön från dag ett på jobbet är viktig för att man ska orka jobba längre, konstaterar Eva Wingård, deltagare i Delegationen för senior arbetskraft som regeringen har tillsatt.

Regeringen har tillsatt delegationen för att fler ska arbeta längre, något som anses nödvändigt dels för att försörja den allt större andelen pensionärer i samhället och dels för att det saknas arbetskraft och kompetens i många sektorer. Uppdraget är att lyfta frågor som rör synen på äldre.

– Vi ska verka för ett mer inkluderande åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Allt fler behöver jobba när vi blir äldre, säger Maria Söderberg, också från delegationen.

En faktor som sällan har lyfts i diskussionerna är vilken roll chefen spelar för att få sina medarbetare att arbeta längre.

– Hittills har samhällsdiskussionen rört sig på övergripande nivå, som pensionssystem, eller på individnivå. Men en aktör har saknats och det är arbetsgivaren och chefens betydelse, säger Ewa Wikström, professor i management och organisation vid Göteborgs universitet.

Hon har studerat vilken roll chefens syn på kunskap spelar för att äldre medarbetare ska välja antingen pension eller att jobba vidare. Vissa chefer kan se att äldre har erfarenhet och bidrar till stabilitet. Men det finns också chefer som ser att produktiviteten sjunker hos äldre medarbetare. Det finns chefer som tycker att äldre motsätter sig ny teknik och att de är ovilliga att delta i förändringsarbete.

– Chefens syn på kunskap och kunnande behöver ändras så att äldres kunnande värdesätts. I dag nedvärderas den tysta kunskap och erfarenhet som äldre har, säger hon.

För att behålla fler i arbete behöver chefer arbeta med så kallat åldersmedvetet ledarskap. Exempel på det kan vara mentorskap där man tar vara på senior kunskap och skapar ett kunskapsutbyte mellan personer i olika åldrar.

Annika Clemens

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Professorn: Alla yrken kommer att påverkas av AI

AI Professor Fredrik Heintz varnar för turbul...
16 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023