25 januari, 2023

Brister i personalens säkerhet på flera arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverkets inspektioner av HVB-hem, LSS-boenden, Sis och Kriminalvården visar stora brister i arbetsmiljöarbetet kopplat till hot och våld mot personalen.

arbetsmiljoverket

Arbetsmiljöverket har gjort över tusen inspektioner och på 77 procent av arbetsplatserna fanns brister i arbetet med personalens säkerhet.

Foto: Mostphotos

De dryga tusen inspektionerna har utförts på arbetsplatser där medarbetarna är särskilt utsatta för hat och hot. Sammanställningen av alla Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det på mer än var fjärde inspekterad arbetsplats fanns brister i arbetsmiljöarbetet som har att göra med personalens säkerhet. De vanligaste bristerna handlar om att undersöka, riskbedöma och förebygga riskerna för hot och våld. Fungerande rutiner för vad medarbetare ska göra när det väl uppstår en situation saknas också på många arbetsplatser.

Medarbetare på HVB-hem, LSS-boenden samt boenden inom Statens institutionsstyrelse (Sis) är särskilt utsatta för hot och våld. Trots det är det vanligt att arbetsmiljöarbetet inte har den prioritet som krävs för att personalen ska vara säker, enligt Arbetsmiljöverket. Arbetsplatser brister också i rapporteringen av incidenter som inträffar.

– Det kan bero på att det saknas rutiner, men också på att hot och våld blivit så vanligt att man inte längre rapporterar in det som sker, säger Eva Karsten, projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket.

– Det är allvarligt.

Samtliga anstalter inom Kriminalvården har också inspekterats och även här finns brister kopplade till personalens säkerhet.

– Vi ser ett hårdare arbetsklimat överlag i dessa branscher och det måste arbetsgivarna ta hänsyn till i sitt säkerhetsarbete. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb, säger Eva Karsten.

I Arbetsmiljöverkets granskning av säkerhet för personal ingick även arbetsmiljön för anställda i kollektivtrafiken och butikskontrollanter, grupper som också löper hög risk att utsättas för hot och våld.

Cirka sex procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakas av hot och våld, enligt statistik från Arbetsmiljöverket mellan åren 2017 och 2021. Allra mest utsatta är tågvärdar och andra anställda i kollektivtrafiken. Hela rapporten finns att läsa här.

Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

KRÖNIKA Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023


Läs även

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Forskare: Fler arbetsgivare bör erbjuda vaccination ...

PANDEMIN Det är en av slutsatserna i en ny studie s...
4 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023