5 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de anställda i Svenska kyrkan. Avtalet kommer att underlätta för rekrytering av akademiker, säger Josefine Johansson från Akademikerförbundet SSR.

Nytt avtal är klart för anställda i Svenska kyrkan.

Foto: Annika Clemens

– Jag är väldigt nöjd med att vi har kunnat komma överens med tanke på att vi fick varsla om konflikt förra året. I år har vi haft bra förhandlingar och kommit fram till ett avtal som jag tror att både vi och arbetsgivarsidan kan vara nöjda och stolta över, säger Josefine Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Avtalet innebär en bra löneutveckling i en osäker tid, enligt Josefine Johansson. Något som hon menar ger bättre möjligheter för Svenska kyrkan att både rekrytera och behålla akademiker.

Akademikerförbundet SSR förhandlade tillsammans med Akavia för ytterligare tio fackförbund mot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet som de har slutit gäller i 25 månader och retroaktivt från den 1 april då det förra avtalet gick ut. Löneökningarna följer märket, men med en extra månad och landar på totalt 7,708 procent, 4,4 procent första året och 3,3 andra året.

En extra höjning finns också med för lägerersättning då lönen först ska höjas med 10 procent innan det andra lönepåslagen läggs. Och det var ett skäl till att förhandlingarna drog ut på tiden, eftersom parterna måste förhålla sig till EU:s nya arbetstidsdirektiv.

– Generellt har inte kyrkan dygnet-runt-verksamhet, men de har läger. Där hade vi yrkat på högre ersättningar och det fick vi igenom. Men det behövdes särskilda skrivningar så att vi följer arbetstidsdirektivet.

För att få igenom sina yrkanden har Akademikerförbundet SSR gått med på att personalen får spara färre semesterdagar samt bättre förutsättningar för arbetsgivaren att planera sommarsemestrar.

– Vi tycker också att det är viktigt att man tar ut sina semesterdagar så att man får återhämtning, så det är något som vi har fått ge men som vi också ser fördelar med, säger Josefine Johansson.

Parterna har också kommit överens om att under avtalsperioden diskutera hur den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras samt hur arbetsgivaren ska bli bättra på att anställa personer med annan bakgrund än svensk.

Bland förbundets medlemmar i Svenska kyrkan finns präster, diakoner, handläggare och HR-specialister.

Fakta / Avtalet för Svenska kyrkan

  • Avtalet gäller från 1 april 2023 till 30 april 2025.
  • Det innehåller löneökningar på totalt 7,708 procent.
  • Det innehåller också 25 procent högre ersättning för anställda som använder sin bil i tjänsten, samt 10 procent högre lägerersättning.
Annika Clemens

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023

Facklig kritik mot regeringens satsning på Kriminalv...

POLITIK Akademikerförbundet SSR och Saco-S är krit...
17 april, 2023